Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Forskare i USA har tagit fram ett möjligt framtida screeningtest för flera olika cancerformer. Testet har döpts till ”Cancerseek”.

Forskare i USA har tagit fram ett möjligt framtida screeningtest för flera olika cancerformer. Testet har döpts till ”Cancerseek”. Bild: Elizabeth Cook och Kaitlin Lindsay

Blodtest kände igen åtta cancersjukdomar

Forskare i USA har tagit ett litet steg närmare ett generellt screeningtest för cancer. I en ny studie i tidskriften Science visar de att ett blodprov kunde identifiera tumörer hos 70 procent av cancerpatienter med liten risk för felaktiga positiva svar. 

Annons:

Så kallade vätskebiopsier är ett av de hetaste områdena inom cancerforskningen. Förhoppningen är bland annat att enkla blodtest skulle kunna fånga tidiga tecken på cancer innan sjukdomen har gett symtom och därmed öka möjligheterna till bot.

I den nya studien har forskare vid Johns Hopkins University i Baltimore utvärderat ett test hos över tusen patienter med åtta vanliga cancersjukdomar där tumören gick att operera och inte hade spridit sig till andra organ.

Sannolikheten att korrekt peka ut cancersjukdom varierade från 69 till 99 procent för fem cancerformer där det i dag inte finns någon etablerad screeningmetod för personer med genomsnittlig risk. Detta gällde cancer i äggstockar, lever, magsäck, bukspottkörtel och matstrupe.

Känsligheten var sämre för cancer i tjock- och ändtarm, lunga och bröst.

Forskarna lyfter fram att bara 7 av 812 friska kontroller felaktigt testade positivt för cancer samt att testet kunde peka ut högst två organ där tumören kunde sitta hos 82 procent av cancerpatienterna.

Men hur bra testet är på att hitta cancersjukdom som inte redan diagnostiserats med andra metoder är fortfarande okänt, liksom hur säkert det fungerar hos patienter med olika kroniska sjukdomar.

Forskarna bakom den nya studien har redan startat en framåtblickande undersökning där de utvärderar sitt test på i slutändan 40 000 kvinnor i åldern 65 till 75 år, vilka aldrig tidigare haft cancer. 

Det aktuella blodprovet, som forskarna döpt till Cancerseek, mäter 16 olika cancermutationer i cirkulerande tumör-DNA samt 10 olika cirkulerande proteinmarkörer.

Läs abstract till studien:

Kommentarer