Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

EU ska samarbeta bättre om medicinsk utvärdering

Länderna inom EU ska få ett mer effektivt system för utvärdering av nya medicinska metoder, så kallad health technology assessment, HTA. Det är innebörden av ett nytt förslag som lades fram den 31 januari av EU-kommissionen. 

Annons:
Susanna Axelsson
Bild: Susanne Cronholm

– Vi från SBU:s sida ser positivt på detta. Fördelen är bland annat att nya läkemedel och medicinsk teknik bara behöver utvärderas en gång. Det blir mindre merarbete och mer jämlik användning av HTA inom Europa, säger Susanna Axelsson, generaldirektör på den svenska HTA-myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Redan i dag finns ett mer frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna. Enligt det nya förslaget ska detta samarbete bli mer permanent och långsiktigt.

Mer konkret ska gemensamma utvärderingar göras och länderna ska tidigt kunna identifiera de nya tekniker som är mest relevanta att utvärdera. Vidare ska de som utvecklar ny teknik kunna får rådgivning om vilka data som är relevanta i en utvärdering.

Arbetet ska styras av en koordineringsgrupp med representanter från olika myndigheter och organ från medlemsländerna.

– De utvärderingar som görs inom det nya EU-samarbetet kommer bli mycket betydelsefulla. Då blir kraven extra stora att de som anlitas att göra utvärderingarna är ojäviga, säger Susanna Axelsson.

Det nya systemet ska inrikta sig på ren medicinsk utvärdering. Sedan kan enskilda medlemsstater lägga till andra delar i utvärderingen, till exempel kring etik och hälsoekonomi.

Förslaget ska nu behandlas i EU-parlamentet och i ministerrådet. Efter att bägge organ eventuellt antagit det nya systemet kommer det dröja tre år innan det är på plats. Därefter ska EU-länderna ha ytterligare tre år på sig att anpassa sig.

Från EU-kommissionens sida betonar att det nya systemet inte påverkar hur nya läkemedel godkänns eller hur ny medicinsk teknik CE-märks.

Läs mer om det nya förslaget på EU-kommissionens hemsida

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler