Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Genrebild

Genrebild Bild: Thinkstock

Ny hormonbehandling bromsade prostatametastaser

Två av den nya typen av hormonläkemedel mot prostatacancer sköt upp bildandet av metastaser med i snitt upp till två år hos patienter som fått stegrade PSA-nivåer, visar nya studier. 

Annons:
Jan-Erik Damber
Bild: Carl-Magnus Hake

– Resultaten är sensationellt bra kan jag tycka, även om vi ännu inte har fullständiga data på överlevnaden i studierna. Resultaten visar återigen nyttan med att ge de nyare hormonbehandlingarna tidigare i sjukdomsförloppet än vad som normalt görs i dag, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, som själv deltagit som prövare i studierna.

Det handlar om de två androgenreceptorblockerande läkemedlen enzalutamid och apalutamid, varav det förra redan finns på marknaden under namnet Xtandi.

De har nu utvärderats i ett förhållandevis tidigt sjukdomsskede där det i dag inte finns någon etablerad behandling, nämligen hos patienter som först fått en lokal kurativt syftande behandling men där sjukdomen sedan kommit tillbaka utan att ha spridit sig till andra delar av kroppen och där konventionell hormonbehandling slutat att fungera.

De två aktuella läkemedlen är mycket snarlika, liksom uppläggen i de två studierna där patienter lottades till att antingen få nytt läkemedel eller placebo tillsammans med konventionell hormonbehandling. Resultaten blev också snarlika.

I studien med enzalutamid ökade mediantiden till det att patienterna fått metastaser eller dog från 15 månader i placebogruppen till 37 månader i gruppen som fått det nya läkemedlet. I studien med apalutamid var motsvarande siffror 16 och 40 månader.

Uppföljningen var ännu för kort för att säga någonting om medianöverlevnad, men i bägge studierna sågs en icke statistiskt säkerställd trend till färre dödsfall bland de som fått nytt läkemedel.

– Resultaten är på ett vis överraskande bra, eftersom man tidigare trott att den nya typen av hormonläkemedel främst skulle vara aktiva i mer avancerade sjukdomsstadier, säger Jan-Erik Damber.

I bägge studierna sågs mer biverkningar med de nya läkemedlen jämfört med placebo och fler patienter avbröt också studierna på grund av biverkningar jämfört med i placebogrupperna.

– Trötthet är en av de viktigaste biverkningarna av den här typen av läkemedel och det blir också mer uttalat när de redan står på hormonbehandling, säger Jan-Erik Damber.

Den nyare typen av hormonläkemedel mot framskriden prostatacancer har fått stor uppmärksamhet på senare år. I dagsläget ges de till patienter som har metastaserad sjukdom som inte längre svarar på konventionell hormonbehandling.

Dagens Medicin har tidigare skrivit om att det nya hormonläkemedlet abirateron (Zytiga) ökade överlevnaden i tidigare behandlingsskede, i tillägg till konventionell hormonbehandling hos patienter som nydiagnostiserats med metastatisk sjukdom och där tumören fortfarande var känslig för konventionell hormonbehandling.

De nu aktuella resultaten skulle kunna sägas gälla ännu tidigare i sjukdomsförloppet, men det handlar om två olika patientgrupper som genomgått eller inte genomgått kurativt syftande behandling.

De nya resultaten presenteras i veckan på det vetenskapliga mötet Asco Genitourinary Cancers Symposium i San Fransisco, USA. 

Läs abstract:  

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler