Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och verksam vid Beroendecentrum i Malmö

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och verksam vid Beroendecentrum i Malmö Bild: Nils Jakobsson/Bildbyrån

Vården för spelberoende får eget register

Sedan den 1 januari har spelberoende samma rätt till hjälp som alkohol- eller drogberoende. Ett kvalitetsregister ska bidra till att utveckla vården för dem som inte kan slita sig från spel.

Annons:

Drygt 30 000 personer i landet kan klassas som spelberoende, enligt Folkhälsomyndigheten. Sedan årsskiftet omfattas de både av hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

För att öka kunskap om behandling för denna grupp har ett särskilt kvalitetsregister nu inrättats.

– Det blir ett viktigt verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingen, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och verksam vid Beroendecentrum i Malmö.

De senaste årens utveckling med lättillgängliga spel på nätet har förvärrat problemen. Det innebär per automatik inte att antalet spelberoende har blivit fler men att de som fastnar har svårare att ta sig ur det.

– Det kan bero på att spelen är så lättillgängliga och snabba. Det i kombination med en aggressiv marknadsföring gör att den som är beroende får svårare att stå emot impulsen att spela, säger Anders Håkansson som är registerhållare.

Genom registret ska vården kunna följa trender och behandlingsutbud. Det kan generera en bättre bild av vilka behandlingsmetoder som fungerar.

Kommentarer