Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Det föreslås att vissa fall av depression kan uppstå till följd av inflammationer i kroppen som fortplantas till hjärnan.

Det föreslås att vissa fall av depression kan uppstå till följd av inflammationer i kroppen som fortplantas till hjärnan. Bild: Thinkstock

Depression kopplas till stegrad hjärninflammation

Hjärnan ser ut att vara mer inflammerad hos patienter som länge gått obehandlade för svår depression, enligt en mindre studie i tidskriften Lancet Psychiatry.

Annons:
Martin Samuelsson är universitetsöverläkare vid psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det här är en viktig pusselbit för vår förståelse av sjukförloppet. Flera hjärnregioner som är centrala vid depression verkar få en stegrad inflammation med tiden, säger Martin Samuelsson som är universitetsöverläkare vid psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Det föreslås att vissa fall av depression kan uppstå till följd av inflammationer i kroppen. Och nu kommer alltså fynd som pekar mot att patienter – som inte har fått antidepressiva läkemedel under lång tid – uppvisar mer inflammation i hjärnvävnaden än patienter som medicinerats.   

I studien ingick 80 vuxna patienter med svår sjukdomsbild från Toronto, Kanada. Ungefär en tredjedel hade varit utan behandling i mer än tio år, en tredjedel i mindre än tio år och resterande personer var friska och agerade kontrollgrupp. Hjärnor avbildades med en pet-kamera och undersöktes för en inflammationsmarkör som kallas TSPO, translocator protein, som avges av immunceller. Markören kopplas samman med nervcellsdöd.

Forskarna fann att nivån av TSPO var uppemot 33 procent högre i vissa hjärnregioner hos gruppen som inte medicinerats på tio år, än hos patienter som inte varit utan medicinering lika länge.    

– Ett intressant fynd är att nervcellsinflammationen gick att bromsa med antidepressiva läkemedel. Det har man tidigare sett i cellexperiment men inte hos människa, säger Martin Samuelsson.

Han håller med forskarna som föreslår att depression är ett tillstånd som förändras över tid.

– Jag tror att de är inne på rätt spår. Det finns olika stadier av depression och därmed behöver medicineringen anpassas utefter vilket sjukdomsstadium patienten befinner sig i, säger han. 

Även i Sverige pågår forskning på området. Tillsammans med kollegor ska Martin Samuelsson snart starta en blindad studie där patienter med depression och inflammation i hjärnan ska få testa antiinflammatorisk behandling i form av IL 6-hämmare.

Studien i Lancet Psychiatry pågick mellan 2009 och 2017. Svagheter med resultaten är att patientunderlaget är litet samtidigt som man inte säkert kan fastslå att TSPO stiger till följd av bristfällig behandling, skriver forskarna.

Två hjärnregioner som studerades var prefrontalkortex, den främre delen av hjärnans pannlob, och insulära loben som är inbäddad mellan tinning- och pannloben. Båda är involverade vid känslor och sinnesstämning. 

Läs mer i abstract:

Kommentarer