Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Inget nationellt utskick om donationsintresse

Socialstyrelsen kommer inte att gå ut i ett riktat utskick till allmänheten i syfte att få fler att anmäla sig positiva till donation.

Annons:

Frågan om att göra ett brevutskick till Sveriges befolkning har väckts av norra hälso- och sjukvårdsregionen. Syftet skulle vara att ändra en del nej till ja i Donationsregistret då det sedan starten 1996 mer haft karaktären av ett nej-register, skriver en handläggare för Donationsregistret i en tjänsteanteckning.

Efter att ha utrett frågan har Socialstyrelsen, som är den myndighet som Donationsregistret sorterar under, kommit fram till att ett brevutskick skulle kunna uppfattats som att myndigheten kartlägger folks ställningstagande och något riktat utskick kommer därför inte att göras.

Socialstyrelsens hemsida och anmälningssidan till Donationsregistret har uppdaterats under senare år och kommer att uppdateras ytterligare under våren med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

”Socialstyreslen anser i och med detta att allmänheten får aktuell information om möjligheten att registrera och/eller uppdatera sin viljeyttring samt under gällande lagrum”, skriver Marianne Törnblom, handläggare för Donationsregistret.

Kommentarer