Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

När det kommer till svensk sjukvård efterlyser Jonas Hugosson en mer organiserad PSA-provtagning.

När det kommer till svensk sjukvård efterlyser Jonas Hugosson en mer organiserad PSA-provtagning. Bild: Thinkstock

Inte färre dödsfall med ett enskilt PSA-prov

Att ta ett enstaka PSA-prov ser inte ut att minska risken att dö i prostatacancer under en tioårsperiod. Det visar den hittills största studien på området som publiceras i tidskriften Jama.

Annons:
Jonas Hugosson är professor i urologi vid Göteborgs universitet.
Bild: Magnus Gotander

Resultaten stärker bilden av att ett enskilt prov har dålig effekt, anser Jonas Hugosson som är professor i urologi vid Göteborgs universitet.

– Däremot får dessa män ta alla nackdelar med screening såsom överdiagnostik och onödig behandling, säger han.

Att undersöka nivån av PSA, prostataspecifikt antigen, kan vara väldigt effektivt för att upptäcka svåra former av prostatacancer, betonar Jonas Hugosson.

– Fast då ska screeningen vara organiserad, relativt intensiv och sträcka sig över lång tid. Om provtagningen endast sker en gång så är det främst ofarliga tumörer som hittas, säger han.

Nyligen sa Socialstyrelsen nej till prostatacancerscreening i Sverige, vilket Dagens Medicin tidigare har rapporterat om.

Studien, som är den största i sitt slag, innefattar fler än 400 000 män från Storbritannien. Via lottning fick ungefär hälften en inbjudan att ta ett PSA-prov. Resterande män fick ingen form av screening och de utgjorde en kontrollgrupp. Det primära utfallet var risken att dö i förtid av prostatacancer, och uppföljningen pågick i tio år.

Enligt resultaten fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna gällande dödsfall i prostatacancer. Det inträffade för 0,30 per 1 000 personer och år i interventionsgruppen, medan motsvarande siffra låg på 0,31 per 1 000 personer och år i kontrollgruppen.

Det var dock fler som diagnostiserades med prostatacancer i gruppen som tagit PSA-prov, jämfört med kontrollgruppen.

– Att testa PSA kan vara bra men det är samtidigt ett farligt verktyg vid felaktig användning. Överdiagnostik får du första gången du tar provet medan vinsterna först kommer med upprepad provtagning, säger Jonas Hugosson.

I studien var det endast 36 procent av de inbjudna männen som testade sitt PSA. Det låga deltagandet är en svaghet med resultaten, menar han.

När det kommer till svensk sjukvård efterlyser Jonas Hugosson en mer organiserad PSA-provtagning. I Västra Götalandsregionen finns i dag ett förslag om att skicka brev med information och erbjudande om PSA-test till män som är 50 år eller äldre.

– Det är ett första steg mot att styra upp provtagningen. Männen blir välinformerade om fördelar och nackdelar med testet, och de som vill ta det får en organiserad screening som vi vet är effektiv.

Männen i studien var i genomsnitt 59 år, och de rekryterades mellan 2001 och 2009.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Nej till allmän prostatascreening i rekommendationer

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler