Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: photos.com

Etikprövning får ny myndighet

Etikprövning som gäller forskning på människor samlas i en myndighet från 1 januari nästa år. Det har riksdagen beslutat.

Annons:

Den nya myndigheten ersätter dagens etikprövningsnämnder. Dessa omvandlas till verksamhetsregioner med flera avdelningar under ett och samma tak.

De ärenden som ska prövas ska fördelas slumpmässigt mellan avdelningarna, utanför den region som forskningshuvudmannen tillhör. Förändringen motiveras med att minska risken för jävssituationer och att antalet avgjorda ärenden ska fördelas jämnare i landet.

I dag utses samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna av regeringen. I den nya myndigheten ska endast ordförandena och deras ersättare utses så, övriga ledamöter blir myndighetens ansvar att utse. Tio av de 15 ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens och ska föreslås av universitet och högskolor. De övriga fem ska företräda allmänna intressen och utses av landsting och regioner.

Myndighetens beslut kommer även i fortsättningen att vara möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för etikprövning.

De godkännanden som nämnderna redan lämnat kommer att gälla även fortsättningsvis.

Kommentarer