Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Elin Brander

Nätbehandling snart i barnpsykiatrin

För barn har behandling med internet-KBT huvudsakligen handlat om att delta i studier, men nu förbereder Bup i Stockholm behandling inom reguljär vård vid ångeststörningar.

Annons:

Digital vård på Psykiatrikongressen

• 14 mars: Internet­baserad behandling av depression och ångest – funkar det verkligen för både unga, vuxna och äldre? med Gerhard Andersson, Cecilia Svanborg och Sarah Vigerland (bilden). 
• 15 mars: Nätbaserad patient- och anhörig­utbildning, BipoLÄR med Timea Sparding.
• 16 mars: Internet­administrerad KBT-behandling vid hyper­sexuell störning med Katarina Görts Öberg.

Behovet av psykologiskt stöd för landets barn och unga är stort. Enligt siffror från Socialstyrelsens nationella register led var tionde pojke och flicka av någon form av psykisk ohälsa år 2016. I Sveriges största landsting med 480 000 invånare under 18 år finns nu planer på att även unga ska kunna få hjälp via internetbehandling.

– Vi känner att det finns en så stabil kunskapsgrund att stå på när det gäller ångeststörningar att vi i princip skulle våga rulla ut internetbehandling som klinisk insats. Det ligger också i linje med framtidens hälso- och sjukvård, säger Göran Rydén, verksamhetschef vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm läns sjukvårdsområde.

Han betonar dock att även om diskussioner pågår inom landstinget, har inget regelrätt beslut fattats.

– Det återstår också att anpassa dagens ersättningssystem som till stor del baseras på fysiska besök, till att fungera för internetverksamhet.

En stor fördel med internetbehandling är att fler kan få tillgång till behandling än vid klassisk KBT, som ges individuellt eller i grupp.

– Men vi behöver många färger i paletten. Dessa klassiska behandlingsformer har sitt värde, och de blir mer tillgängliga för den som behöver dem om andra får hjälp via internet, säger han.

Sarah Vigerland, forskare vid Karolinska institutet och psykolog vid Bup Stockholm, lyfter fram fördelen att behandling som frikopplas från terapeuten blir standardiserad.

– Krasst kan vi ha bra och dåliga dagar, och kanske känns vissa övningar lite obekväma. Med en internetbaserad manual får patienten just den behandling som bevisligen fungerar, säger hon.

– Och att arbeta själv kan vara stärkande för patienten. ’Det är inte psykologen som har botat mig, utan det har jag klarat själv!’

I sin forskning har hon studerat barn och ungdomar med framför allt ångeststörning och tvångssyndrom, så kallad obsessive compulsive disorder, OCD. När patienterna är barn och unga är det viktigt att få med föräldrarna på tåget.

– En ungdom med social fobi behöver utsätta sig för sådana sociala situationer. Därför måste föräldern undvika att gripa in, exempelvis genom att inte beställa åt ungdomen på restaurang, fastän man löst problemet så hittills, exemplifierar Sarah Vigerland.

För mindre barn är föräldrarnas stöd en förutsättning.

– Det kan handla om att föräldern tar beslut att prioritera bort fotbollsträningen en kväll i veckan, eftersom tiden måste vikas för veckans KBT-upp­gifter, säger hon.

Utöver nätbehandling för ångeststörning, som står först på tur att erbjudas, tror Sarah Vigerland att det i ett nästa steg kan bli aktuellt med behandling vid OCD och även vid IBS, känslig tarm:

– Vid IBS har vi fina forskningsresultat där ungdomar bättre hanterar att leva med IBS. Här innebär behandlingen att ibland gå emot vad som normalt ofta rekommenderas, som att faktiskt använda tajta byxor eller att äta en pizza. 

 

Nätbaserad KBT i startgropen för många typer av besvär 

Gerhard Andersson har arbetat med internetbehandling i 20 års tid. Framåt tror han att behandlingen kan komma att riktas mot nya problem, som perfektionism eller ensamhet. 

I backspegeln kan tyckas att internet-KBT tagit lång tid att få acceptans. Men eftersläpningen behöver inte vara odelat negativ, menar Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Lin­köpings universitet och forskare vid Karolinska institutet.

– Att det har tagit så lång tid har gjort att vi som arbetar i fältet bit för bit kunnat ta fram riktigt effektiva behandlingar, säger han.

Det han ser framöver är att den uppkopplade tekniken kan komma att användas på nya sätt. Ett aktuellt exempel är att med dess hjälp komma innanför dörren hos patienter med samlarproblematik, så kallad hoarding.

– Tillsammans med Christian Rück och hans grupp visade vi att det med hjälp av en padda gick att få tillträde till dessa personers hem. Via grupp-KBT gick det sedan att framgångsrikt arbeta med deras problem, säger Gerhard Andersson apropå en studie som publicerades nyligen i Journal of Clinical Psychology.

Ett annat spår är att nå fler som behöver hjäp.

– Om det inte finns tillgång till terapeuter som pratar ditt språk är det svårt med klassisk KBT, men vi har översatt vissa av våra behandlingsmoduler till exempelvis arabiska, säger han.

Gerhard Anderssons grupp har också arbetat med problem där det inte finns mycket etablerad psykologisk behandling, som så kallad prokrastinering.

– Internet-KBT fungerar utmärkt för dem som har problem med att de skjuter upp saker, och även för personer som på grund av perfektionism inte kan lämna en uppgift och gå vidare. För att inte tala om människor som lider av ensamhet och som vi också arbetar med. Vid behandling av dessa tillstånd går internet-KBT före den vanliga psykologin.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler