Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Metoden att täppa till hålrummet mellan förmaken halverar risken att få en ny stroke för personer under 60 år.

Metoden att täppa till hålrummet mellan förmaken halverar risken att få en ny stroke för personer under 60 år. Bild: Photos.com

Ny metod får hög prio i strokeriktlinjer

När Socialstyrelsen i dag presenterar de slutgiltiga riktlinjer vid stroke har en effektiv metod som halverar stroke för personer under 60 år, fått hög prioritet.

Annons:

Det är en av nyheterna för riktlinjerna vid strokevård som tillkommit sedan remissversionen släpptes i våras, enligt Socialstyrelsen.

Bland personer under 60 år som får en så kallad kryptogen stroke, där orsaken inte kunnat fastställas, har man funnit en oväntat hög andel som har ett hålrum mellan hjärtats förmak. Genom hålrummet kan blodproppar passera och gå vidare till hjärnan och orsaka en stroke.

– Men genom att ett paraplyliknande instrument sätts in kan nu hålrummet täppas till, så kallad endovaskulär slutning, vilket minskar risken att få en ny stroke, säger Anna Lord i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Flera stora internationella studier som publicerats under hösten har bekräftat resultat från tidigare lovande studier, se Dagens Medicins rapportering. Unga personer som insjuknat i ischemisk stroke och som fått endovaskulär slutning, hade en halverad risk att få en ny stroke. Det gör att metoden nu rekommenderas med hög prioritet, skriver Socialstyrelsen.

Behandlingen innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med standardbehandling. Den har fått prioritet 3.

Som Dagens Medicin berättade redan då remissversionen kom, ger riktlinjerna högsta prioritet åt trombektomi vid ischemisk stroke, det vill säga att avlägsna blodproppar på mekanisk väg med hjälp av ett metallnät. Att erbjuda intravenös trombolys inom 4,5 timmar från symtomdebut vid akut ishemisk stroke, ges också prioritet 1.

En stor del av rekommendationerna handlar om patienternas rehabilitering efter en stroke. Det rör till exempel förstärkning av vårdkedjan med förebyggande åtgärder, snabba insatser och rätt typ av vårdform i akutskedet.

Riktlinjerna för vård vid stroke har två delar, de återfinns här:

Stöd för styrning och ledning

Målnivåer för indikatorer

 

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler