Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Tabell 1. Fördelning av behandlade diagnoser inom psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell terapi (IPT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) inom IAPT under 2015-2016.

Tabell 1. Fördelning av behandlade diagnoser inom psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell terapi (IPT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) inom IAPT under 2015-2016. Bild: Thinkstock

”All behandling mot ångest är inte lika bra”

Psykologen Brjánn Ljótsson kommenterar en tidigare debattartikel om behandling av ångestsyndrom. 

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:
Brjánn Ljótsson, docent, leg psykolog, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.
Bild: Martin Hammar

Jag vill förtydliga ett tvetydigt påstående som Peter Ankarberg gör gällande Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), nämligen att psykodynamisk terapi (PTD), interpersonell terapi (IPT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig ge lika goda effekter på ångest.

Påståendet kan tolkas som att alla tre behandlingsformerna fungerar lika bra för ångestsyndrom. IAPT följer dock de brittiska nationella riktlinjerna NICE för vilka patienter som ska erbjudas vilken typ av behandling och där är KBT prioriterad behandling för ångestsyndrom. Mycket riktigt framkommer i den senaste IAPT-rapporten att endast en bråkdel av patienterna som erbjudits PDT (8 procent) eller IPT (5 procent) har haft en ångestsyndromdiagnos medan nästan en tredjedel av dem som erbjudits KBT (29 procent) har haft sådan diagnos (se tabell 1 ovan).

Däremot skattar alla patienter oavsett diagnos grad av ångest efter avslutad behandling. Den likvärdiga effekten på ångestsymtom kommer således av att patienternas problems matchas mot behandlingsform snarare än att alla tre behandlingsformerna fungerar lika bra oavsett problemområde.

Jävsdeklaration: Skribenten är delägare i DahliaQomit AB som säljer en tjänst för internetbaserade självskattningar.

Relaterat material
”Varför utvärdera psykoterapi när vi ändå struntar i resultaten?”
”Att mäta effekterna av psykologisk behandling kommer patienterna till gagn”

Kommentarer