Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Rapport visar på brister i patientsäkerhet

De största utmaningarna inom patientsäkerhetsområdet är kompetensförsörjning, tillgänglighet och bristande samordning, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Annons:

Myndigheten har gått igenom landstingens patientsäkerhetsberättelser för åren 2014–2017. De vanligaste målområden som landstingen identifierat är infektioner och tillgänglighet, det senare innefattar både utlokalisering av patienter och överbeläggningar.

Enligt Socialstyrelsen är det dock få landsting som beskriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete där risker identifieras och analyseras och där åtgärder sätts in och senare utvärderas. ”Analys och resonemang om resultat och motivering av val av åtgärder saknas ofta”, skriver myndigheten.

Är inte systematik en del av själva begreppet patientsäkerhetsarbete?

– Jo, absolut. Vi kan inte säga att landstingen inte gör det, men i vår analys kan vi inte se att landstingen beskriver det och det är en information som är tänkt att vara med, säger Carina Skoglund, sakkunnig inom patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, till Dagens Medicin.

Utöver att gå igenom patientsäkerhetsberättelser har Socialstyrelsen även intervjuat landstings- och patientföreträdare. De beskriver att de största utmaningarna inom patientsäkerhetsområdet finns inom kompetensförsörjning, tillgänglighet och bristande samordning mellan vårdgivare.

Socialstyrelsens rapport ”Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet?” är en del av myndighetens regeringsuppdrag för 2018.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler