Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Stefan Lundgren, riksrevisor.

Stefan Lundgren, riksrevisor. Bild: Frida Ström

Osäkerhet kring krav på sjukintyg vid psykisk ohälsa

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Annons:

Riksrevisionen har granskat hur arbetsförmågan bedöms av sjukskrivande läkare när det handlar om psykiatriska diagnoser. Resultatet visar det finns en osäkerhet kring vilka krav som läkarna ska leva upp till när det gäller sjukskrivningsintygen.

– I grund och botten verkar det saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar också i rapporten att det måste vara förutsägbart för samtliga parter hur regelverket i sjukskrivningsärenden tillämpas och att kraven och förväntningarna från Försäkringskassan måste vara väl förankrade i hälso- och sjukvården för att inte enskilda personer ska hamna i kläm i väntan på beslut om sjukpenning.

Därför bör Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys ses över, anser Riksrevisionen.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler