Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Erika Ullberg.

Erika Ullberg. Bild: Magnus Selander

Oppositionen vill bredda intensivakut

Socialdemokraterna i SLL vill ha en breddning av intaget till den nästan patienttomma intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Annons:

– Det smala uppdraget fungerar inte. Det har visat sig bli nästan en tom akutmottagning samtidigt som fler akuter går på knäna. Det går inte ihop, säger Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, SLL, till Dagens Medicin.

I veckan har det rapporterats om att den nya intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som öppnade den 1 maj, till stor del stått tom och att personalen rullat tummarna och nästan slagits om de patienter som kommit in.

Samtidigt ökar trycket på andra akutmottagningar i länet, som exempelvis Danderyds sjukhus.

Johan Styrud är ordförande för läkarföreningen i Stockholm och överläkare i kirurgi vid Danderyds sjukhus. 

– Det här är horribelt och ohållbart. Det balanserar på gränsen till att fortfarande vara patientsäkert. Personalen gör sitt allra yttersta, och kan springa i 110 i en dag. Men det fungerar inte under längre tid, då kommer misstag att ske. Under fem-sex dagar har det mer än gått i taket här, säger han till Dagens Nyheter.

Vid tisdagens landstingsstyrelsemöte lade Socialdemokraterna fram en skrivelse där det föreslås att uppdraget för intensivakuten breddas till att omfatta fler patienter. I nuläget tar den bara patienter som kommer med ambulans, helikopter eller på vissa remisser, se faktaruta. Mottagningen ska gå från att ha tagit emot cirka 70 000 patienter per år till 15 000 patienter.

Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd med har ansvar för akutsjukhusen i SLL, har tidigare slagit ifrån sig kritiken, och sagt att alla borde vara glada för en intensivakut och att inte förstår missnöjet.

– Det kommer patienter enligt plan men hur man har dimensioneringen av personal är till syvende och sist en ledningsfråga för de enskilda sjukhusen, även för de andra sjukhusen, sade hon till Aftonbladet.

Enligt Socialdemokraternas skrivelse var partiet, samt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, motståndare till den nya strukturen för akut omhändertagande när landstinget fattade beslut om det i mars 2017. Motiveringen ska bland annat ha varit att en intensivakut riskerade att leda till en avsaknad av akutplatser.

Erika Ullberg säger till Dagens Medicin att den låga beläggningen på intensivakuten dels är ett resursslöseri, dels riskerar att leda till att kompetent personal söker sig därifrån.

Har personalen sagt det i samtal med dig?

– Ja, ja.

Frågan om en eventuell breddning av intensivvårdsakutens uppdrag ska nu beredas och behandlas på nästa landstingsstyrelsemöte.

Dagens Medicin söker Marie Ljungberg Schött.

Intensivakuten

Intensivakuten kommer att ta hand om de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser, som kommer med helikopter, ambulans eller med accepterad remiss. Det är till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

För en särskild grupp patienter som redan går under behandling på Karolinska och som av vårdgivare bedöms behöva de högspecialiserade resurserna vid akut insjuknande, gör ansvarig läkare en notering i patientens journal i samband med utskrivning enligt rutiner för ”Karolinska Solna aktuell patient”. De kommer då att tas omhand akut efter kontakt med Karolinska.

Intensivakuten ligger i akutmottagningens lokaler i den gamla sjukhusbyggnaden i Solna och flyttar inte in i den nya sjukhusbyggnaden förrän den 31 oktober 2018.

Källa: Karolinska universitetssjukhuset


Kommentarer