Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Den ”goda” fetman finns inte

Det går att vara fet utan att vare sig ha högt blodtryck eller typ 2-diabetes. Men risken att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom är ändå väsentligt högre, jämfört med om du är normalviktig.

Annons:

Den slutsatsen drar forskare i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology efter att ha analyserat data från fler än 90 000 kvinnor. Den "goda" fetman finns inte.

– Vår stora studie bekräftar att metaboliskt hälsosam fetma inte är ett ofarligt tillstånd, säger en av artikelförfattarna, Matthias Schulze vid Deutsches Institut für Ernährungsforschung i Potsdam, Tyskland, till tidskriften.

Att det finns ett samband mellan övervikt/fetma och hjärt-kärlsjukdomar är välkänt sedan tidigare. Hittills har man dock trott att den bakomliggande orsaken främst är metabola sjukdomar – som högt blodtryck, höga kolesterolvärden och typ 2-diabetes – som är betydligt vanligare bland överviktiga och feta, jämfört med normalviktiga.

Men vissa personer är feta utan att ha symtom på dessa sjukdomar, vilket har fått vissa experter att prata om den "hälsosamma" fetman. Att det visst går att vara fet, utan att drabbas av sjukdom och förtida död. Ett kontroversiellt påstående som debatterats de senaste åren.

I den aktuella studien analyserade forskarna förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar bland 90 257 amerikanska kvinnor som alla deltog i Nurses´Health Study, en serie studier som påbörjades 1976 där hälsan bland sjuksköterskor kartläggs vartannat år.

Deltagarna delades sedan in i kategorier beroende på deras kroppsmasseindex, BMI, och deras metabola hälsa. Det senare utifrån deras blodtryck, kolesterolvärden samt riskfaktorer för typ 2-diabetes. Sedan kartlade forskarna deltagarnas eventuella förändringar i den metabola hälsan under 30 år, mellan 1980 och 2010.

Den genomsnittliga uppföljningstiden var 24 år, under vilken forskarna identifierade 6 306 nya fall av hjärt-kärlsjukdom, inklusive 3 304 hjärtattacker och 3 080 fall av stroke.

Risken för en kardiovaskulär sjukdom var som allra störst bland de som hade dålig metabolisk hälsa, alldeles oavsett om de var tjocka eller inte. För dem var risken 2,5 gånger större, jämfört med normalviktiga utan några metabola sjukdomar.

Dessutom visade det sig att en majoritet, 84 procent, av de som var feta, men metaboliskt hälsosamma, drabbades av metabola sjukdomar under en 20-årsperiod. Och den mindre andel som förblev metaboliskt hälsosam löpte ändå en 57 procents högre risk att utveckla en hjärt-kärlsjukdom, jämfört med normalviktiga kvinnor utan metabola sjukdomar.

– Att bibehålla den metaboliska hälsan är en utmaning för överviktiga och feta, men även för normalviktiga kvinnor. Vår studie understryker vikten av att inte utveckla metabola sjukdomar, säger Matthias Schulze.

Läs abstract till studien:

Nathalie Eckel med flera. Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. Lancet, publicerad online 31 maj 2018. DOI: 10.1016/S2213-8587(18)30137-2

Kommentarer