Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Storskalig gensekvensering får en allt större roll i cancerdiagnostiken.

Storskalig gensekvensering får en allt större roll i cancerdiagnostiken. Bild: Emil Langvad/Bildbyrån

Bättre med fler gensvar direkt än ett i sänder

Användning av tekniker för storskalig gensekvensering har i vissa fall redan blivit del av rutindiagnostiken vid cancersjukdomar för att till exempel hitta behandlingsbara mutationer. En amerikansk analys visar nu på fördelar med tillvägagångssättet vid framskriden lungcancer.

Annons:

Det bästa och billigaste var här att omgående testa för mutationer i nio olika tumörgener med hjälp av den storskaliga tekniken. Detta gav snabbare resultat jämfört med andra tillgängliga rutinmetoder, som att testa en gen åt gången eller att börja med genen KRAS. Eventuella mutationer i den senare utesluter mutationer i de övriga generna.

En svaghet i studien är att den bygger på en teoretisk beräkningsmodell. Kostnader för olika tester kan också skilja sig mellan länder. I Sverige har man inom lungcancerdiagnostiken dock redan börjat använda den storskaliga tekniken, också kallad next generation sequencing, NGS. Läs mer här.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler