Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Kortare behandling med Herceptin fungerade bra

Patienter med tidig her2-positiv bröstcancer fick inte sämre skydd mot återfall om längden på den understödjande behandlingen med läkemedlet Herceptin halverades från tolv till sex månader, enligt en ny studie. Risken för biverkningar var däremot lägre.

Annons:

– Detta är intressanta data, som i framtiden möjligen kan ligga till grund för ändrad praxis hos i första hand patienter som anses ha låg risk för återfall. Men där är vi ännu inte. Jag tror att det krävs längre uppföljning och mer bekräftande resultat, utöver att vi behöver analysera de här resultaten mer noga, säger Anne Andersson, överläkare vid onkologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

År 2005 kom det banbrytande studier som visade på nyttan med att ge Herceptin (trastuzumab) efter kirurgi vid tidig så kallad her2-positiv bröstcancer. Denna bröstcancertyp utgör ungefär 20 procent av patienterna och ansågs tidigare vara den mest svårbehandlade varianten.

I de ursprungliga studierna utvärderades tolv månaders behandling med Herceptin, men under åren har det diskuteras om patienterna inte klarar sig lika bra med en kortare behandling.

Den nu aktuella brittiska studien är den hittills största på området med över 4 000 patienter. Oavsett vilken behandlingstid patienterna lottats till var återfallsrisken i praktiken lika stor, runt 10 procent, enligt den så kallade non-inferiority design som studien hade.

Bara 4 procent av de som fått den kortare behandling avbröt denna på grund av hjärtbiverkningar, jämfört med 8 procent bland dem som fått standardlängd på behandlingen.

– Resultaten är betryggande på så sätt att vi kan tala om för de patienter som måste avbryta behandlingen på grund av biverkningar, att det finns studier som antyder att deras återfallrisk sannolikt inte påverkas, säger Anne Andersson.

Resultaten kommer att presenteras på måndag den 4 juni på Asco-kongressen av Helena Earl från University of Cambridge i Storbritanninen.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler