Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

José Baselga vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York presenterar resultaten vid en presskonferens på Asco-kongressen.

José Baselga vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York presenterar resultaten vid en presskonferens på Asco-kongressen. Bild: Lotta Fredholm

Möjligt nytt alternativ vid framskriden bröstcancer

Ett läkemedel som blockerar ett muterat protein vid hormonreceptorpositiv bröstcancer kunde bromsa tumörtillväxten hos tidigare behandlade patienter med framskriden sjukdom. Effekten var dock sämre än vad forskarna hoppats på.

Annons:

De nya resultaten som lyfts fram av arrangörerna av årets Asco-kongress gäller läkemedelskandidaten taselisib. Den riktar sig mot muterade varianter av proteinet PIK3CA som finns hos runt 40 procent av den aktuella patientgruppen.

I en fas 3-studie med 516 postmenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastatisk her2-negativ sjukdom ökade läkemedlet den progressionsfria överlevnaden, alltså tiden till dess att sjukdomen försämras, med två månader jämfört placebo. Siffrorna var 7,4 och 5,4 månader i respektive grupp.

Samtliga deltagare i studien hade tidigare fått behandling med en aromatashämmare men hade återfallit eller fått se sin sjukdom försämras. De lottades till taselisib eller placebo i tillägg till konventionell hormonbehandling med läkemedlet fulvestrant. Uppföljningen i studien är ännu för kort för att forskarna ska kunna säga någonting om överlevnad.

Taselisib var förknippat med en del biverkningar, som diarré och högt blodsocker. 17 procent av deltagarna i tasilisibgruppen avbröt studien i förtid, jämfört med bara 2 procent i placebogruppen.

Enligt forskarna bakom studien är fynden bevis för att den nya verkningsmekanismen fungerar vid bröstcancer.

– Men nyttan för patienterna var mer blygsam än vad vi hoppats på och det finns en betydande risk för biverkningar med tillägg av taselisib, säger studiens försteförfattare José Baselga från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York i ett pressmeddelande från Asco.

Om läkemedlet i framtiden blir godkänd vid den aktuella indikationen finns det redan andra alternativ som det ska ställas mot, som till exempel de nya läkemedlen av typen CDK 4/6-hämmare

Referens:

Kommentarer