Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Från vänster Thomas Troëng, docent, över­läkare, Karlskrona, och Ulf Haglund, professor emeritus i kirurgi, Uppsala.

Från vänster Thomas Troëng, docent, över­läkare, Karlskrona, och Ulf Haglund, professor emeritus i kirurgi, Uppsala.

”Klädsamt om fler skulle ta till sig av nya kunskaper”

Det är bättre att lära sig av nya data i stället för att försöka forma om dem så att de passar en förutbestämd uppfattning, skriver Thomas Troëng och Ulf Haglund i debatten om högspecialiserad vård.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Den kritik som vi tidigare riktat mot Måns Roséns utredning "Träning ger färdighet", att den bygger på icke relevant material och därför inte kan vara underlag för beslut om högspecialiserad kirurgisk vård, kvarstår och framkom med än större tydlighet i SVT:s Dokument inifrån.

Den felaktigt underbyggda utredningen har lett till riksdagsbeslut om centralisering av kirurgisk vård, vilket förmått flera regioner och landsting att också fatta sådana beslut. Detta utan att det gjorts någon som helst analys av effekterna på vården i övrigt, inklusive akut omhändertagande.

I sitt senaste inlägg, i Dagens Medicin nr 22/18, på­pekar Måns Rosén att jag, Ulf Haglund, tidigare förespråkat centralisering. Det är riktigt. För 20 år sedan hade vi betydligt fler sjukhus med kirurgisk verksamhet och på många var det då vanligt att genomföra 1 á 3 avancerade kirurgiska ingrepp om året. I den utredning om volym och resultat vi gjorde åt SBU, publicerad 2011, kunde vi visa att just enheter med ett fåtal ingrepp (1–6 år) hade sämre resultat. Vi kunde inte visa någon skillnad mellan till exempel 15–25 ingrepp och 40–60. Det kunde såvitt framkommit inte Måns Rosén heller i sin utredning om han inte inkluderade ingrepp som inte hör hit och räknade dödsfall flera gånger.

Jag (Ulf Haglund) har tagit intryck av data och modifierat min ståndpunkt avseende centralisering till att gälla just enheter med mycket liten volym. Det vore klädsamt om andra också kunde lära sig av data i stället för att försöka forma om dem så att de passar en förutbestämd uppfattning.

Frågan om ytterligare centralisering har vi inte diskuterat. Enligt vår och många andras uppfattning kräver den frågan betydligt bättre underlag och egen utredning om konsekvenser på olika plan. 

Relaterat material
”Nu får det vara nog med insinuationer”
”En dålig utredning som ledde till dåliga beslut”

Kommentarer