Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bättre information ska hjälpa föräldrar i vaccinationsbeslut

Bättre information ska hjälpa föräldrar i vaccinationsbeslut

Regeringen vill ha bättre information om vaccin

RÄTTAD. Regeringen vill att landets föräldrar får mer och bättre information om vaccin och ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka informationsarbetet, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Annons:

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger i ett uttalande att det finns många missuppfattningar om vaccinationer och att informationsinsatserna därför måste stärkas.

"Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination", säger hon.

Föräldern avgör själv om barnet ska vaccineras. Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfritt vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Flickor erbjuds även vaccinering mot humant papillomvirus (HPV).

Folkhälsomyndigheten får 5,5 miljoner kronor för uppdraget som ska slutredovisas senast den 20 januari 2021.

RÄTTELSEN: I en tidigare version av TT-texten angavs fel summa för uppdraget.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler