Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Smärtpatienten och vården – ett drama om onödigt lidande

Annons:

Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad. Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienterna. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få?

Marcelo Rivano Fischer, verksamhetschef, smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, registerhållare, Nationellt register över smärtrehabilitering, Jesper Petersson, docent, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukvård, ordförande, nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar, Gunilla Brodda Jansen, docent, enheten för rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet, medicinskt ledningsansvarig PBM, Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd med primärvårds-, psykiatri- och tandvårdsansvar, Region Skåne, Emma Spak, samordnare för Nära Vård, Sveriges Kommuner och Landsting, ST-läkare, allmänmedicin, Eriksbergs vårdcentral, Göteborg.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler