Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Annons:

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Vi berättar om Akademiska sjukhusets värdebaserad vård, med fokus på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården utifrån det som är viktigast för patienten. Därefter följer diskussioner om framtiden för värdebaserad vård och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning av komplexa verksamheter som sjukvården.

Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation, Vivianne Macdisi, regionråd, (S) Region Uppsala, Gilbert Tribo (L), Region Skånes regionråd, 2:a vice ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker, Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset, Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

Kommentarer