Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Laila Daerga

Laila Daerga Bild: Jan Alfredsson

Lägre tilltro till sjukvården hos samer

Renskötande samefamiljer misstror svensk primärvård och psykiatri mer än den övriga norrländska befolkningen, enligt en ny avhandling från Glesbygdsmedicinskt centrum.

Annons:

I avhandlingen framkommer det att en av orsakerna till det jämförelsevis låga förtroendet hos renskötande samer, grundar sig i en upplevelse av bristande kulturkompetens hos vårdpersonalen.

Misstroendet tar sig bland annat uttryck genom att renskötande samer försöker med egenvård vid hälsoproblem, i stället för att rikta sig till sjukvården.

För att förtroendet ska bli bättre lanseras förslag i avhandlingen som flexiblare öppettider, information på samiska i sjukhusmiljöer och att höja vårdpersonalens kulturkompetens.

– Om personalen har ett hum om samers livssituation blir det lättare att komma med riktad behandling och få större förståelse för patienten, säger Laila Daerga, doktorand på Glesbygdsmedicinskt centrum och författare till avhandlingen.

Det skulle bland annat kunna handla om en förståelse hos vårdpersonalen att renskötsel är ett fysiskt yrke med tunga lyft, som kan medföra muskuloskeletala belastningsskador.

Det lägre förtroendet hos renskötande samefamiljer baseras på drygt 600 enkäter

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler