Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Överläkaren Eva Wiberg Itzel, till vänster, med förlossningsteamet.

Överläkaren Eva Wiberg Itzel, till vänster, med förlossningsteamet. Bild: Fotogruppen Södersjukhuset

Ratad metod visade bäst resultat vid förlossning

Livmodern brast dubbelt så ofta när en förordad metod användes, jämfört med en som uteslutits, visar en ny svensk studie. Men specialitetsföreningen SFOG duckar om ändring av riktlinjerna.

Annons:

Det läkemedel som Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, definitivt avråder från, misoprostol, hade bäst resultat.

Eva Wiberg Itzel
Bild: Fotogruppen Södersjukhuset

Vid användning av det läkemedel, dinoprostan, som i Sverige rekommenderas i andra hand för igångsättning av vaginala förlossningar för kvinnor som tidigare gjort kejsarsnitt, brast livmodern vid hela 5 av 100 förlossningar.

Det visar en studie vid Södersjukhuset i Stockholm där forskarna gått igenom journalerna vid de fyra största förlossningsklinikerna i länet under fyraårsperioden 2012-2015.

– Nu vill vi få en öppen diskussion om riskerna vid förlossning efter kejsarsnitt och om hur vi ska informera kvinnorna om dem. En viktig del i det arbetet är att undvika det första kejsarsnittet, säger Eva Wiberg Itzel, obstetriker och överläkare vid förlossningskliniken på Södersjukhuset, Sös, som tillsammans med Tove Wallström, doktorand, ansvarat för studien.

Efter ett kejsarsnitt får livmodern ärrbildning som gör den skörare och i vissa fall leder till en uterusruptur under värkarbetet, det vill säga att livmodern brister. 

Studien undersökte riskerna för en livmoderbristning vid användning av tre olika metoder för att sätta i gång en förlossning hos kvinnor som tidigare fått barn med kejsarsnitt och hade omogen livmodertapp.

Med misoprostol (Cytotec) utrört i vatten som tas oralt varannan timme upp till åtta gånger, eller ballongkateter insatt innanför inre livmodermunnen, skedde rupturer i 2,0 respektive 2,1 procent av förlossningarna.

Med dinoproston (Minprostin), en gel som sprutas in i vaginan brast livmodern mer än dubbelt så ofta, vid 5 procent av förlossningarna.

Tove Wallström

När SFOG 2016 beslutade om riktlinjer för igångsättning av förlossningar, uteslöts misoprostol helt ur rekommendationerna. Dinoproston förordades som andrahandsvalet i de fall kvinnan inte var tillräckligt öppen för att en ballongkateter ska kunna sättas in.

– Jag hoppas resultat gör att vi får börja använda Cytotec igen eftersom det är lika bra som ballongkateter. Det här är en riskpatientgrupp och vi måste utgå från vilken metod som är mest säker och samtidigt effektiv, säger Tove Wallström, medicinskt ansvarig läkare vid Sös och förstaförfattare till studien som nyligen publicerats i tidskriften Plus One.

Beslutet om SFOG:s riktlinjerna fattades utifrån studier på misoprosol vid vaginal användning, enligt Tove Wallström. Verkan skiljer sig mycket från den svagare lösning som användes i Sverige några år innan riktlinjerna kom.

– Våra barnmorskor säger att det blir väldigt likt en normal förlossningsstart när läkemedlet blandas i vatten och ges oralt. När det används på det sättet går det snabbt ur kroppen och vid behov kan man ge fler doser. Vaginalgelen Minprostin ligger kvar och ger ofta täta starka värkar under lång tid.

När Sös införde metoden med misoprostol i vatten 2011, minskade andelen kejsarsnitt till nästan hälften för alla kvinnor, även bland dem som genomgått kejsarsnitt tidigare, enligt Tove Wallström. 

Andreas Herbst, ordförande för SFOG, har precis läst studien. 

Kommer resultatet att leda till nya riktlinjer?

– Det är väldigt bra att den här studien har blivit gjord, det är ett viktigt resultat att misoprosol har lika bra resultat som ballongkateter. Materialet är relativt stort men man skulle önska att en ännu större studie tittade på det för att få större säkerhet i riskbedömningen.

Betyder det att SFOG inte kommer att ändra sina riktlinjer?

– Studien kan vara ett skäl till att uppdatera riktlinjerna. Men det här är ny evidens och den måste arbetsgruppen för riktlinjerna få ta ställning till, säger Andreas Herbst.

Minst var risken för rupturer om förlossningen startade spontant, då inträffade det endast i 1,2 procent av fallen.

Att rutinmässigt låta kejsarsnitta kvinnor som tidigare gjort kejsarsnitt och inte kommer igång med förlossningen, är inte något bra alternativ, enligt Eva Wiberg Itzel.

– Att göra upprepade kejsarsnitt innebär risk för många komplikationer, bland annat kan moderkakan växa fast i ärret och medföra stora blödningar. Vi försöker informera om riskerna men många kvinnor har redan bestämt sig när de kommer hit utifrån vad de läst på nätet.

Läs studien:

Tove Wallström med flera. Induction of labor after one previous Cesarean section in women with an unfavorable cervix: A retrospective cohort study, publicerad 2 juli 2018, Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200024

Mer om studien

 • I studien granskades 910 förlossningar där kvinnor som tidigare gjort kejsarsnitt blev igångsatta. Av dem fick 27 stycken uterusrupturer, det vill säga lite knappt 3 procent.
 • Bland de 3 978 förlossningar som kom igång spontant uppstod 49 rupturer, det vill säga 1,2 procent.
 • Under den undersökta perioden skedde inga dödsfall på grund av livmodersrupturer vid någon av klinikerna.
 • Cytotec är från början ett läkemedel mot magsår och förskrivs off label vid förlossningar. Det finns dock på WHO:s lista för rekommenderade läkemedel för att starta förlossningar.
 • Studien ingår i Tove Wallström avhandling som hon disputerar på i höst.


Kommentarer