Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Internationella organisationen för sjuksköterskor ryter ifrån

Vårdgivare måste investera i sjuksköterskor och inte försöka lösa bristen genom att anställa annan personal, menar organisationen.

Annons:

International council of nurses, ICN, den internationella organisationen för sjuksköterskor som samlar över 130 nationella organisationer, uppmanar i ett uttalande vårdgivare att satsa på att anställa sjuksköterskor och sluta med det som flera sjukhus i Sverige har prövat, att lösa sjuksköterskebristen genom att anställa lägre utbildad personal som får ersätta sjuksköterskorna.

Organisationen hänvisar till forskning som visar tydliga samband mellan god sjuksköterskebemanning och en högre vårdkvalitet samt lägre dödlighet hos patienterna. Metoderna att ersätta sjuksköterskor med annan personal har visat sig försämra hälsoresultaten för patienterna och inte vara kostnadseffektiva, skriver organisationen.

– En säker bemanning är högprioriterat och något som orsakar stor oro hos många av våra medlemsorganisationer och de sjuksköterskor de representerar, säger Howard Catton, chef för Nursing and Health Policy på ICN, i ett pressmeddelande.

– Många nationella föreningar är bekymrade över att beslut som rör bemanningen baseras på ekonomiska bedömningar snarare än resultatet för patienterna.

Länk till uttalandet.

Kommentarer