Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Personerna i studien fick besvara enkätfrågor om sina matvanor.

Personerna i studien fick besvara enkätfrågor om sina matvanor. Bild: Thinkstock

Balanserad kolhydratkost kan vara vinnarrecept

Måttliga mängder av kolhydrater kopplas till ett längre liv, enligt ny amerikansk långtidsdata i tidskriften Lancet Public Health.

Annons:

Det handlar om data från fler än 15 000 vuxna personer i USA. Den genomsnittliga uppföljningstiden låg på 25 år.

Om kolhydrater får utgöra ungefär hälften av totala kaloriintaget hos en medelålders person kommer denne ha en förväntad livslängd på 83 år, enligt forskarnas beräkningar. Motsvarande siffra hamnar i stället på 82 år vid en högkolhydratkost och 79 år vid en lågkolhydratkost.

Eftersom studien är av observationstyp kan inga orsakssamband fastslås. Forskarna spekulerar ändå kring att striktare kolhydratkost oftare leder till högre intag av animaliska produkter som i sin tur kan stimulera till inflammationer i kroppen.

Personerna var mellan 45 och 64 år. De fick själva besvara enkätfrågor om sina matvanor, vilket skedde vid studiens början och sedan efter sex år. Resultaten justerades bland annat för utbildning, motion, rökning och ålder.

Forskarna utförde även en metaanalys på området som innefattar fler än 400 000 personer från mer än 20 länder. Analysens resultat pekar mot en liknande trend gällande kolhydratkost och livslängd.

Om kolhydraterna utgjorde mindre än 40 procent av totala kaloriintaget definierades konsumtionen som låg. En högkolhydratkost innehöll mer än 70 procent kolhydrater.

Läs mer i abstract:

Kommentarer