Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Simon Hastegård/Bildbyrån

Fysioterapeuterna nöjda med översyn av taxan

Fysioterapeuterna är glada över att den nationella taxan lyfts in i utredningen En god och nära vård.

Annons:

– Både vi och våra medlemmar har varit frustrerade över att det har tagit så lång tid. Det finns en stor oro för hur det ska bli, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Frustrationen bottnar i att lagen, som är från mitten av 90-talet, har funnits med i flera andra utredningar, samtidigt som ersättningen ska förhandlas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), staten och fackförbunden varje år.

­I november 2012 lämnade utredaren Mona Boström sitt förslag till regeringen. Enligt det skulle taxan fasas ut och försvinna 2019. Förslaget kritiserades och blev aldrig verklighet. Istället hänvisades till kommande vårdvalsystem.

2016 fick Harriet Wallberg i uppdrag att se över formerna för det nationella taxesystemet. Det arbetet resulterade i en departementspromemoria med flera förslag på lagändringar som presenterades i somras och det arbetet kommer Anna Nergårdh och hennes medarbetare nu att bygga vidare på.

­– Just mot den bakgrunden är det positivt att arbetet nu kommer igång, våra medlemmar väntar på resultat, säger Stefan Jutterdal.

Utredningen ska slutredovisas i mars år 2020.

Relaterat material
Anna Nergårdhs utredning utvidgas
Politiker sågar förslag om slopad nationell taxa

Kommentarer