Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vårdens hierarkiska system måste förändras i grunden, menar Viviana Lundberg från nätverket Sveriges hälso- och sjukvårds­studenter.

Vårdens hierarkiska system måste förändras i grunden, menar Viviana Lundberg från nätverket Sveriges hälso- och sjukvårds­studenter. Bild: Linda Berglund

45 000 studenter vill skapa nya arbetssätt

Studenterna tar täten kring personcentrerad vård och ett interprofessionellt arbetssätt via ett nytt nätverk.

Annons:

– Det är en attitydfråga vid läro­sätena. Studenterna behöver arbetssättet för att klara sig i framtidens sjukvård, säger Viviana Lundberg, sammankallande i nätverket.

Det behövs betydligt mer lag­arbete i framtiden och det måste börja redan under utbildningstiden om intentionerna från utredningen En god och nära vård ska kunna bli verklighet. Det menar Sveriges hälso- och sjukvårds­studenter (SHSS), ett nätverk som representerar 45 000 studenter inom 16 olika professioner. Vårdens hierarkiska system måste förändras i grunden.

– Vården är uppbyggd för att behandla en diagnos, inte en person, säger Viviana Lundberg.

Och arbetssättet måste in redan på utbildningarna. Att sjuksköterskor träffar tandhygienister under två timmar eller att hälsovetarna får läsa en grundkurs om sjukdomar räcker inte. Även ute på praktik ser det väldigt olika ut när det handlar om interprofessionellt lärande.

“Vården är uppbyggd för att behandla en diagnos, inte en person.”

– Ibland är det inget snack om att jag ska göra det, då går jag med andra professioner, men i slutenvården finns det inte, säger Viviana Lundberg, som blev legitimerad sjuksköterska i våras.

Nätverket startades för två år sedan, men befinner sig fortfarande i en uppstartsfas. Via en debattartikel i Dagens Medicin förra året uppmärksammades de av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och det resulterade i en hel bilaga om ett interprofessionaliserat arbetssätt. Men något större genomslag har de inte fått hos sina framtida arbets­givare.

– Jag tror att det är en generationsfråga och får vi in det i utbildningarna så kommer det att bli naturligt på sikt. Patienterna kommer också att ställa helt andra krav på sin vård. Vi kommer att få fler spetspatienter och fler överlevare och då måste vården ha nya lösningar, säger Viviana Lundberg.

Enligt Viviana Lundberg återfinns de tre viktigaste områdena att förändra på tre nivåer. Förutom på utbildningsnivå handlar det om att attityder måste förändras på verksamhetsnivå.

– Vi måste se att det här är det nya sättet att jobba. Det här är framtiden. Vi kan inte gå bakåt och titta på gamla hierarkier eller se att den personcentrerade vården faller för att vi inte har resurser att kunna bedriva den.

– Där måste vi se till att få ett krav. Vi måste se till att det här blir en prioriterad fråga för då tror vi att vi kan arbeta personcentrerat och interprofessionellt redan från dag ett i utbildningen till sista dagen i arbetslivet, säger Viviana Lundberg.

Hon poängterar att det inte handlar om ett nytt fackförbund och SHSS får mycket stöd från yrkesförbunden. Med 45 000 blivande vårdmedarbetare vill de vara en kraft att räkna med. 

– Jag tror inte att det finns något liknande. Moderförbunden har inget sånt här samarbete.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler