Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Robin Hofmann på plats under ESC-kongressen i München.

Robin Hofmann på plats under ESC-kongressen i München. Bild: Carl-Magnus Hake

Inte heller effekt av syrgas på hjärtsvikt och smärta

Resultaten från den banbrytande svenska studien Deto2x-Ami om att ge rutinmässig syrgas vid misstänkt hjärtinfarkt står sig även då forskarna följt deltagarna under längre tid och även tittat på utfallen hjärtsvikt och smärta.  

Annons:

– Våra nya resultat bekräftar våra primära och mer övergripande fynd. Inte minst viktigt visar de att det inte är farligt utan bara onödigt att ge syrgas till den här patientgruppen, säger Robin Hofmann, kardiolog och forskare vid Södersjukhuset i Stockholm.

På förra årets ESC-kongress presenterade han studiens huvudfynd, vilka fick stor uppmärksamhet. De visade att rutinmässig syrgas i ambulansen till patienter med misstänkt hjärtinfarkt och normal syremättnad i blodet inte förbättrade överlevnaden efter ett år. Förfarandet har tidigare varit vanligt, men resultaten ledde omgående till att behandlingsrekommendationer på området ändrades.

På årets kongress presenterar Robin Hofmann och kollegor ytterligare data från studien. När det gäller utveckling av hjärtsvikt, vilket är en vanlig och för prognosen viktig komplikation av hjärtinfarkt, fanns det inte heller här någon skillnad mellan behandlingsgrupperna sett till flera parametrar.

– Andelen patienter som efter ett år var döda eller behövt läggas in på sjukhus för hjärtsvikt är densamma, runt 8 procent, bland dem som fått syrgas och andas vanlig luft. Inte heller ser vi skillnad i dödsfall på grund av någon kardiovaskulär sjukdom, säger Robin Hofmann.

Vissa kritiker ska enligt honom ha hävdat att syrgasen ändå fyller en funktion för att lindra smärta av kärlkramp. Men det stämmer inte, enligt nya data som de svenska forskarna redovisar i München. Varken smärtupplevelse, bruk av opioider eller lugnande medel skiljde sig mellan grupperna.

– Det har funnits en övertro på syrgasens smärtlindrande effekter som vi nu kan motbevisa, säger Robin Hofmann.

Forskarna kommer att fortsätta följa patienterna i studien. Men att det skulle uppdagas några skillnader mellan grupperna i framtiden håller Robin Hofmann som osannolikt.

– Förmodligen kommer resultaten vara konstanta framöver med tanke på att syrgas inte påverkar utvecklingen av hjärtsvikt, säger han.

Deto2x-Ami är en registerbaserad randomiserad prövning som omfattar över 6 600 patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Det är den överlägset största studien inom sitt område och kunde genomföras relativt billigt och enkelt tack vara uppföljning inom Swedeheart-registret och Folkbokföringsregistret.

Läs abstract:

Kommentarer