Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Phototechno/Thinkstock

Vårdchefer ska få kurser i ledarskap

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ta fram underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

Annons:

Regeringsuppdraget baseras på den kartläggning av vilka utmaningar och problem chefer i hälso- och sjukvården möter som Vårdanalys publicerade 2017. Nu får myndigheten i uppdrag att ta fram ett nationellt program för ledarskapsfrågor inom hälso- och sjukvården.

I uppdraget ska myndigheten bland annat titta på vilket utbud av ledarskapsutbildningar som redan finns, samarbete mellan olika vårdaktörer och vilket kunskapsunderlag som behövs för en bättre ledarskapsutveckling. Även grundutbildningarnas roll ska ingå i analysen.

Myndigheten ska ta fram alternativ som är ekonomiskt skalbara och motivera vilka insatser som borde prioriteras högst för att stärka ledarskapet i vården.

Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2019.

Kommentarer