Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Cecilia Wikström, Europa­parlamentariker (L) och Lina Nordquist, regionråd och riksdagskandidat (L).

Cecilia Wikström, Europa­parlamentariker (L) och Lina Nordquist, regionråd och riksdagskandidat (L). Bild: Per Johansson, Ola Hedin

”Skapa europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar”

Inrätta specialistcentra i Europa för sällsynta sjukdomar och ovanliga, avancerade behandlingar, föreslår två politiker från Liberalerna. 

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Redan i dag kan sjuka människor enklare än förr söka vård utomlands om de har förtroende för vården i ett annat EU-land, eller om de blir sjuka på en utlandsresa. Vi vill dock utveckla EU-sam­arbetet vad gäller hälsa och sjukvård. För sina vardagliga sjuk­domar behöver många i Sverige få närmare vård än i dag, men det finns tillfällen då det istället är avgörande att få den bästa vården. För människor med sällsynta sjukdomar kan EU göra stor skillnad: i ett litet land som Sverige är människor med vissa sällsynta sjukdomar helt enkelt så ensamma med sin sjukdom att ingen läkare någonsin kommer att kunna samla på sig den erfarenhet som hela Europa kan ge.

“För människor med sällsynta sjukdomar kan EU göra stor skillnad”

Avancerade ovanliga behandlingar kräver erfarenhet och vana som ingen expert kan få genom ett fåtal patienter per år. Därför vill vi inrätta euro­peiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga, avancerade behandlingar. Det kommer att göra stor skillnad för sjuka ­människor i skriande behov av god sjukvård.

En annan viktig strid vi be­höver ta tillsammans är den mot motståndskraftiga, anti­biotikaresistenta bakterier. Enligt en brittisk statlig offentlig utredning kan resistenta bakterier år 2050 vara världens vanligaste dödsorsak, motsvarande sammanlagda dödsfall i cancer, kolera, ­diabetes, mässling, stelkramp, diarréer och trafikolyckor.

Det behövs ett gränsöver­skridande europeiskt samarbete mot resistensen. Vi vill stifta gemensamma europeiska regler för antibiotikautsläpp inom djurhållning och läkemedelsförskrivning. Det behövs även skärpta miljökrav för import av antibiotika in i EU, för att motverka tillverkning med massiva utsläpp i andra länder i världen. Vi vill värna och stärka EU-projekt för nya antibiotika och forskning om effekterna av resistensen på människor och ekosystem. 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler