Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. Bild: Thomas Carlgren

Sjukhusvård får bra patientbetyg

Sjukhusvården ger ett bra helhetsintryck. Det visar den nationella patientenkäten för 2018.

Annons:

Under april och maj fick alla som besökte eller var inlagda i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården en enkät där de fick redogöra för hur de upplevde vården.

Och betyget är gott. Både tillgänglighet och delaktighet skattas högt bland de 144 000 som svarat, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som administrerar enkäten.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL i ett pressmeddelande.

Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Här finns alla siffror i Nationell patientenkät.

Kommentarer