Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Nu ska även patienter inom psykiatrin i Region Uppsala kunna läsa sin journal på nätet - en tanke som tidigare skrämt delar av vårdpersonalen.

Nu ska även patienter inom psykiatrin i Region Uppsala kunna läsa sin journal på nätet - en tanke som tidigare skrämt delar av vårdpersonalen. Bild: Thinkstock

Uppsala inför e-journal i psykiatrin

Nu inför även psykatrin i Uppsala patientjournal på nätet. Men forskning visar att det skapar upplevd otrygghet hos vårdpersonalen. 

Annons:

Rädslan för att utsättas för våld och hot ökade hos 40 procent av personalen inom psykiatri och akutsjukvård, ett år efter den digitala journalens införande i Uppsala 2012.

Det visar en färsk studie från forskningscentret Dome, den sammanslutning av forskare från ett flertal universitet som följer upp införandet av digitala patientjournaler.

Men studien visar inget samband mellan e-journalernas införande och någon reell ökning av våld och hot mot personalen. Fler händelser hade inte rapporterats ett år efter att patienterna fick möjlighet att gå in och läsa sina journaler via nätet.

Åsa Cajander, professor och samordnare för forskningen inom Dome, betonar att det faktum att någon koppling inte har visats i studien, inte är detsamma som att den inte finns. 

– Man kan bevisligen säga att journalen på nätet påverkar vårdpersonalens trygghet och arbetsmiljö. Oron för ökad risk för hot och våld och därför måste tas på allvar av landstingen och regionerna, säger hon till Dagens Medicin.

Det är också vad man anser sig ha gjort i Region Uppsala när man nu, den 15 oktober, lanserar journal på nätet även inom psykiatrin, nästan sex år senare än i övriga landstinget.

– Vi har tagit frågan på största allvar. Med de åtgärder vi vidtagit inför införandet tror vi inte att journalen på nätet kommer att medföra ökade risker för våld och hot utan bli ett bra stöd för patienterna, närstående i vissa fall och för personalen, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon har inga procentsatser på hur stor oron är i dag, som hon säger, men tror inte att de ligger i närheten av den höga oron år 2013. 

– Då var det ju helt nytt och jag tror att personalen vant sig vid tanken med journal på nätet.

Inför lanseringen har man tittat på ett flertal aspekter, bland annat arbetsmiljön i andra landsting, och haft omfattande möten med profession, fack och forskare. Det viktigaste har varit att identifiera vissa dolda sökord, exempelvis ”farlighet” och ”känsliga uppgifter” i journalerna.

 – Det är psykologiskt klokt att inte lägga dem öppet online. Vi vill undvika att någon läser dem i affekt. Man måste verkligen tänka till om både patientsäkerhetsaspekter och arbetsmiljöaspekter inom psykiatrin, innan man lägger ut allt på nätet, säger Åsa Törnkvist.

Den oro personalen nu har känt har till stor del handlat om att patientens digitala tillgång till sin journal ska påverka sättet att dokumentera i journalen, enligt Åsa Törnkvist. Att det ska bli mer informationsfattigt. Om den oron vittnade även sjukvårdspersonal i Skåne i en studie som Dagens Medicin skrev om för ett år sedan. Där framkom att personalen ansåg att risken för hot och våld hade ökat med journalen på nätet, särskilt inom psykiatrin.

Till skillnad mot övriga sjukvården i Uppsala får patienter inom psykiatrin inte tillgång till sina uppgifter förrän de är signerade alternativt efter 14 dagar.

Fakta om studien

Studien i Uppsala är baserad på 174 svar (35 procents svarfrekvens) från 2013. 91 av de svarande var från psykiatrin som ännu inte hade journal på nätet, 83 var från akutvården. Oron var lika stor i båda grupperna. Sjuksköterskor var betydligt räddare än läkarna. Nästan två tredjedelar av de svarande hade utsatts för våld och hot under det senaste året.

Studien visar också att 40 procent av dem som jobbade inom verksamheterna trodde att riskerna för hot och våld ökat efter lanseringen. Men bara en person i studien rapporterade att en incident inträffat beroende på patientens åtkomst till sin journal.

Dome, som gjort studien, står för Development of Online Medcial records and E-health sevices.


Relaterat material
Professionen risar e-journaler

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler