Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Lärosäten oroade för läkarutbildningens tidsplan

Skjut upp starten för den nya läkarutbildningen till år 2021. Det skriver Sveriges dekaner vid de medicinska fakulteterna i ett brev till socialdepartementet.

Annons:

Det är Läkartidningen som har gått igenom remissvaren på promemorian om den nya sexåriga läkarutbildningen. Dekanerna har skickat ett remissvar på eget initiativ, där de anser att den nuvarande tidsplanen är orealistiskt. De får medhåll av både universitetskanslersämbetet och flera regioner.

Dekanerna skriver att det är viktigt att utbildningsplanen inte hastas fram, eftersom det krävs beslut på flera nivåer. Dessutom måste lärosätena ansöka på nytt om examensrätt. De varnar också för att övergångsreglerna mellan den nya och gamla utbildningen kommer att bli komplexa, vilket flera lärosäten håller med om. 

Enligt tidningen finns det även en oro i regioner och landsting vad det gäller de nyutexaminerade läkarnas kompetens när allmäntjänstgöringen, AT, försvinner.

Relaterat material
”Viktigt att få en modern läkarutbildning på plats”

Kommentarer