Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Här ses en av mössen, som har två mammor, med sina egna avkommor.

Här ses en av mössen, som har två mammor, med sina egna avkommor. Bild: Leyun Wang

Två mammor är allt som krävs för musbebisar

För första gången har forskare fått fram friska musbebisar utan att någon muspappa finns med i bilden. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Stem Cell.

Annons:

Mössen i studien föddes i stället med två mammor. Resultaten talar för att stamceller och riktad genteknik kan hjälpa till att övervinna vissa biologiska barriärer vid reproduktion.  

Det är känt att människor och andra däggdjur kan utveckla olika sjukdomar och missbildningar om de inte får DNA från båda föräldrarna, en process som kallas genomisk prägling. Fast nu verkar kinesiska forskare ha kommit runt den barriären med en ny metod. Enkelt förklarat avlägsnade de haploida embryonala stamceller ur en äggcell och tog sedan bort vissa genetiskt präglade regioner med hjälp av gentekniken crispr/cas-9.

I nästa steg injicerades de förändrade stamcellerna i en äggcell hos en annan mushona som sedan födde fram musbebisarna. Utifrån 210 embryos föddes 29 friska möss.

De har nu växt upp och själva fått friska avkommor, skriver forskarna. Man lyckades även få fram musbebisar med två pappor, men dessa djur överlevde endast i några dagar.

Framöver vill forskarlaget utvärdera om metoden även fungerar på andra däggdjur.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler