Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Luftföroreningar bakom miljontals astmafall

Miljontals akuta astmaanfall världen över beror på luftföroreningar. Det visar en ny studie, som bland annat svenska forskare ligger bakom.

Annons:

Luftföroreningar och astma

Forskare från bland annat USA, Japan, Norge och Sverige har undersökt astmafall på akutmottagningar i 54 länder.

Mellan nio och 23 miljoner årliga akuta astmaanfall orsakas av ozon, och mellan fem och tio miljoner astmaanfall beror på smutspartiklar i luften som tränger ner i andningsorganen.

Ungefär hälften av fallen inträffar i länder i Sydostasien, framför allt i Indien och Kina.

Källa: Stockholm Environment Institute

Totalt bedöms mellan nio och 33 miljoner astmarelaterade besök till akutmottagningar varje år orsakas av förorenad luft, enligt studien som publiceras i tidsskiften Environmental Health Perspectives.

Att smutsig luft kan orsaka svåra astmaanfall är väl känt. Men detta är första gången som den globala omfattningen kartläggs, enligt Johan Kuylenstierna, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI), som gjort studien tillsammans med lärosäten i bland annat USA och Japan. Forskarna har studerat fall i 54 länder samt Hong Kong.

”Studien visar att Asien är hårdast drabbat av luftföroreningar”, säger Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.

Uppskattningsvis 95 procent av världens befolkning lever på platser med farlig luft. Tidigare forskning har främst fokuserat på luftföroreningarnas inverkan på antalet personer som dör i förtid i hjärt- och lungsjukdomar.

För att minska antalet akuta astmafall uppmanar forskarna politikerna att stifta lagar för att minska utsläppen, exempelvis när det gäller bilavgaser i storstäder.

”Det är viktigt att notera att den här studien visar de svåraste astmafallen, och att det totala antalet som påverkas av föroreningar kan vara mycket högre”, säger SEI-forskaren Chris Malley i pressmeddelandet.

Kommentarer