Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Mostphotos

Akademiska vårdar patienter på hotell

På grund av vårdplatsbrist väljer nu Akademiska sjukhuset att ordna 50 vårdplatser på Hotell von Kraemer i veckan.

Annons:

Det är tänkt att huvudparten av platserna ska tillfalla patienter som ska, eller har, genomgått cytostatikabehandling. Vården ska begränsas till lättare insatser och kommer att utövas av undersköterskor, som ska finnas på plats dygnet runt. 

Akademiska sjukhuset har sedan tidigare ett avtal med Hotell von Kraemer om 10 disponibla vårdplatser, men ska nu alltså vårda 50 patienter i veckan på hotellet. 

– Inskrivning ska ske på fasta tider mellan 15-19 och varje klinik kommer att ha regelbundna avstämningar inför nästkommande vecka. Om en patients tillstånd försämras kommer det självfallet finnas möjlighet att bereda plats på traditionell vårdavdelning på Akademiska, säger chefsläkare Mikael Köhler, i ett pressmeddelande. 

Men Vårdförbundet i Uppsala är inte förtjusta i upplägget. Vården försämras för patienterna på hotellet, menar Kristina Lundmark, avdelningsordförande i Uppsala. 

“Vi vet från forskningen att dödligheten ökar när sjuksköterskor byts ut mot lägre utbildad personal.”, säger Kristina Lundmark, i en skriftlig kommentar till Dagens Medicin.

Och för personalen på Akademiska sjukhuset är det heller inte bra, enligt Kristina Lundmark. Detta trots att de “blir av” med patienter.

“När patienter med lägre omvårdnadsbehov flyttas från avdelningar för att ge plats för ännu fler patienter med högre omvårdnadsbehov ökar tyngden och de insatser som behöver utföras på avdelningarna. Befintlig personal tvingas springa fortare och stressen ökar. I det läget blir det svårare att upprätthålla en god arbetsmiljö och personalomsättningen riskerar att öka.”

När lösningen finns på plats återstår att se då sjukhuset först måste lösa bemanningen.

Relaterat material
Uppsala köper utrikes vårdplatser för nyfödda

Kommentarer