Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Abbott

Kontinuerlig glukosmätning får högre prioritet

I dag, onsdag, kom Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid diabetes. De fokuserar på kontinuerlig glukosmätning. 

Annons:

Personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- eller hyperglykemier, det vill säga för höga eller för låga blodsockervärden, bör erbjudas kontinuerlig subkutan glukosmätning, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid diabetes. Rekommendationen har hög prioritet.

– Rekommendationerna om kontinuerlig glukosmätning har fått högre prioritet än tidigare eftersom nya studier har visat att det förbättrar blodsockerkontrollen och HbA1c, säger Mina Abbasi, projektledare för diabetesriktlinjerna på Socialstyrelsen. 

Även gravida med typ 1-diabetes bör erbjudas kontinuerlig subkutan glukosmätning, enligt riktlinjerna. För den gruppen visar studier god effekt på blodsockerkontrollen och på ”graviditetsrelaterade utfallsmått”, till exempel bebisens storlek, enligt Mina Abbasi.  

Nytt är också att hälso- och sjukvården ”kan” erbjuda kontinuerlig mätning för insulinbehandlade typ 2-diabetiker liksom för typ 1-diabetiker utan återkommande hypo- eller hyperglykemier. Rekommendationen gäller i första hand det billigare mätsystemet som inte larmar, kallat FGM. Bara i undantagsfall kan det dyrare CGM-systemet erbjudas för dessa grupper.

Rekommendationer för insulinpump med eller utan integrerad glukosmätning vid typ 1-diabetes finns också i uppdateringen.

Det är stor variation mellan vad olika landsting och regioner erbjuder personer med diabetes vad gäller kontinuerlig glukosmätning, enligt Mina Abbasi.

– Vi ser en viss skillnad på ålder och kön. Yngre får det mer än äldre och kvinnor mer än män, säger Mina Abbasi.

Socialstyrelsen genomförde en översyn av riktlinerna var 2017. Den ledde till uppdaterade rekommendationer om glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes och om viktminskande kirurgi. 

Läs mer om riktlinjerna hos Socialstyrelsen.

Kontinuerlig blodsockermätning

  • Det finns två system för kontinuerlig subkutan glukosmätning. Det ena är CGM som mäter glukosvärdet hela tiden och larmar vid behov men är dyrare. Dexcom är ett exempel på produkt i den kategorin. Det andra är FGM som visar blodsockervärdet först när avläsaren placeras vid sensorenheten. Den är billigare men kan inte larma vid upp- eller nedgångar. Freestyle Libre är ett exempel på FGM. 
  • Vid kontinuerlig subkutan glukosmätning mäts värdet i vävnaden, i underhudsfettet, och inte direkt i blodet.

Relaterat material
Docent kritisk till diabetesriktlinjer

Kommentarer