Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kenth Nauclér, , sjuksköterska, särskild utredare för regeringen och ordförande för Röda korsets högskola. Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Kenth Nauclér, , sjuksköterska, särskild utredare för regeringen och ordförande för Röda korsets högskola. Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Vårdgivare krävs på större utbildningsansvar för specialistsjuksköterskor

Regeringens utredare Kenth Nauclér skriver tillsammans med Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, om förslaget på ny utbildning för specialistsjuksköterskor.

Annons:

Bristen på specialistsjuksköterskor orsakar vårdköer och inställda operationer. Samtidigt står 500 utbildningsplatser som skulle kunna lösa problemen tomma. Nu föreslås att vårdgivarna tar större ansvar så att fler kan utbilda och fortbilda sig.

Förslaget framförs i den utredning om specialistsjuksköterskornas utbildning och framtida yrkesroll som hamnar på regeringens bord i dag.

”Det är vårdgivarens ansvar att se till att personalen har den kompetens som krävs för att god vård ska kunna ges” skriver utredarna på DN Debatt – och föreslår att lagen bör förtydligas ”så att den garanterar arbetsgivaren verktyg som stöd för hållbar planering av kompetensförsörjning”.

I allt för många fall kommer sjuksköterskor som gått igenom en specialistutbildning tillbaka till samma schema, uppgifter och lön som de hade innan utbildningen. Det ökar inte den enskildes motivationen att satsa tid och pengar på utbildning och är en oförsvarlig användning av samhällets resurser, menar utredarna.

Utredarna vill dessutom se krav på löpande fortbildning – och föreslår att en ny specialistnivå, som utredarna kallar ”avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS”, införs. Utbildningen till AKS ska vara tvåårig och ligga till grund för en egen yrkeslegitimation.

Den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan finns redan i 50 länder, enligt utredarna, som anser att Sverige ligger efter.

Mer om specialistsjuksköterskeutbildningen

  • Exempel på specialistutbildningar för sjuksköterskor: Psykiatri, barn och ungdom, äldrevård, ambulanssjukvård, akutsjukvård, intensivvård, kirurgi, operation, anestesi, palliativ vård, onkologi, skolsjukvård och medicin. Barnmorska och distriktssköterska är också specialistutbildningar.
  • Utbildningen till specialistsjuksköterska kräver en sjuksköterskeutbildning i botten, det vill säga 180 högskolepoäng. Specialistsjuksköterskeprogrammet omfattar 60–75 högskolepoäng och leder till en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen och genomförs inte sällan på halvfart.

Källa: Karolinska institutet och Sahlgrenska akademin


Relaterat material

Kommentarer