Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ökad risk för hudcancer vid hydroklortiazid

Behandling med det blodtryckssänkande läkemedlet hydroklortiazid tycks medföra en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden, enligt nya studier.

Annons:

Det rapporterar Läkemedelsverket, efter att två nya studier publicerats som pekar på den ökade cancerrisken hos patienter som behandlas under lång tid. 

Hydroklortiazid är en vätskedrivande substans som ges vid behandling av högt blodtryck, ödem och hjärtsvikt. Det ingår i flera vanliga läkemedel, ofta ihop med andra substanser. Fotosensibiliserande effekter av hydrokloriaziden kan vara en möjlig mekanism bakom de observerade hudcancerformerna.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté, PRAC, har rekommenderat att produktinformationen för de läkemedel som innehåller hydroklortiazid uppdateras. Information har skickats ut till hälso- och sjukvårdspersonal, som uppmanas att noggrant överväga användningen av hydroklortiazid för patienter som haft hudcancer.

Kommentarer