Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Antibiotikaresistenta infektioner ökar i Europa

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier svarar för nästan lika stor sjukdomsbörda inom EU som influensa, hiv och tuberkulos tillsammans. Det visar en beräkning gjord av forskare i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

Annons:

Enligt forskarna är detta första gången som någon uppskattar sjukdomsbördan av antibiotikaresistenta infektioner mätt i så kallade dalys, disability adjusted life years, alltså bortfall av helt friska levnadsår.

År 2015 svarade dessa infektioner för nästan 875 000 sådana dalys inom EU-länderna, inklusive även Norge, Island och Lichtenstein.

Situtationen varierade dock stort mellan länderna. Värst var läget i Italien och Grekland, där infektionerna orsakade mer än 420 dalys per 100 000 invånare. Tredje sämst var situationen i Rumänien med runt 260 dalys per 100 000 invånare.

Bland de 30 länderna parkerade Sverige på en sjätte plats från slutet med en sjukdomsbörda på runt 50 dalys per 100 000 invånare.

Sammantaget hade både sjukdomsbörda och dödsfall orsakade av antibiotikaresistenta bakterier ökat mer än två gånger sedan år 2007

De antibiotikaresistenta infektionerna ansågs ha orsakat runt 33 000 dödsfall år 2015, varav en tredjedel inträffade i Italien, enligt rapporten, som finansierats av den europeiska smittskyddsmyndigheten.

Läs abstract till artikeln:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler