Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Sfam: ”Bra, men inte tillräckligt”

En nationell primärvårdsreform kan inte vänta. Det skriver Sfam i sitt remissvar om delbetänkandet av utredningen En god och nära vård.

Annons:

Den 15 november går remisstiden ut för vårens delbetänkande från Anna Nergårdhs utredning.

Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) konstaterar i sitt svar att det är en gedigen genomgång av utvecklingen i Svensk sjukvård, men att vissa konkreta förslag saknas. Föreningen vill se konkreta ställningstaganden om fast listning, listtak och primärvårdens tolkningsföreträde. Det finns också en oro för att utredningens förslag inte räcker till för den omställning som vården måste göra.

”Vi bedömer också att utredningens förslag medför ett otillräckligt förändringstryck för den resursöverföring mellan primär- och sekundärvård som de flesta är överens om är nödvändig”, skriver Sfam.

Föreningen tycker också att utredningens direktiv har begränsat möjligheterna till en mer genomgripande översyn av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kring hemsjukvården.

”Större ansträngningar bör göras för att riva de kommunikationsbarriärer som idag finns inom denna högprioriterade verksamhet, och förutsättningarna för samverkan mellan läkare och övrig personal inom hemsjukvården skulle kunna förbättras om de hade samma huvudman”, skriver Sfam, som också vill ha en snabbare omställningsplan än vad utredningen föreslår.

Relaterat material
Utredning skärper kraven på primärvården
Nergårdhs utredning får beröm

Kommentarer