Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

SLL satsar för digitalt kompetenslyft

Sju miljoner kronor öronmärker SLL i nästa års budget för att förstärka den digitala kompetensen hos vårdpersonalen. Fokus kommer ligga på chefer och ledare. 

Annons:
Daniel Forslund (L)
Bild: Anna Molander

Pengasumman kommer att fördelas på ett par olika satsningar. Förutom ett metodstöd som ska underlätta övergången till digitaliseringen så ska E-hälsolyftet vidareutvecklas. Utbildningen som 20 000 vårdanställda gått i Stockholms läns landsting, SLL. 

Förhoppningen är att investeringen leder till en minskning av teknikrelaterade vårdskador och att det lägger grunden hos medarbetarna för införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, som pågår i SLL. 

Digital kompetens behöver ingå i både grundutbildning och fortbildning av vårdens medarbetare. Särskilda krav och förväntningar ställs på de chefer och ledare som ska genomföra den digitala omställningen. Därför gör vi nu ett digitalt kompetenslyft särskilt inriktat på ledarskapet på alla nivåer i vården, säger Daniel Forslund (L), ordförande i Stockholms läns landstings blivande Innovations- och utvecklingsutskott.

 

 

Kommentarer