Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Myndigheter ser abortregler som tillräckliga

Justitieombudsmannen har fått svar på sina frågor om sena aborter. Och nej, Rättsliga rådet ser ingen anledning att ändra gränsen för livsduglighet och Socialstyrelsen anser inte att vårdgivarna behöver ytterligare vägledning.  

Annons:

Ett yttrande om myndigheternas syn på sena aborter begärdes av chefs-JO, Elisabeth Rynning, i våras. Det skedde sedan neonatalläkare vid flera tillfällen försökt uppliva sent aborterade foster. Debatten som blossade upp under hösten 2017 gällde gränsen mellan foster och prematura barn.

Det konsensusdokument som professionsföreningarna för obstetriker, gynekologer, barnmorskor och neonatalläkare tog fram i maj 2018, nästan samtidigt som JO:s begäran inkom, ”torde ge goda förutsättningar för en enhetlig hantering av sena aborter över hela landet”, skriver Rättliga rådet i sitt yttrande till JO.

Rättsliga rådets ordförande Göran Ewerlöf lyfter i slutet av sitt yttrande ändå fram, att en enhetlig hantering är angelägen, och att Socialstyrelsen borde kunna ta reda på om det finns ett behov av riktlinjer.

Men Socialstyrelsen skriver att professionsföreningarna inte tycker att det behövs ytterligare kunskapsstöd. Socialstyrelsen anser inte heller att det för närvarande finns behov av vägledning i form av ytterligare föreskrifter eller allmänna råd.

Socialstyrelsen redogör på flera sidor för rättsläget genom att återge reglerande paragrafer från lagar och utdrag ur förarbeten till propositioner. Men Socialstyrelsen uttalar sig inte tydligt om huruvida rättsläget är att anse som oklart eller inte. Socialstyrelsen skriver:

”Att ett aborterat foster uppvisar livstecken behöver inte innebära att det är livsdugligt. Om det vid en abort skulle framfödas ett livsdugligt barn är situationen en annan. När ett livsdugligt barn föds är det inte längre att se som ett foster utan som ett barn med de rättigheter som tillkommer ett barn.”

När Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ombad yttra sig om samma sak, skrev myndigheten att den var medveten om att det fanns uppfattningar om att rättsläget var oklart men uppgav tydligt att Ivo inte ansåg att så är fallet. 

Sena aborter

  • En abort räknas som sen abort efter vecka 18 plus en dag, då aborten kräver tillstånd från Rättsliga rådet. Det är ett självständigt organ med anknytning till Socialstyrelsen.
  • Vid 22 fullgångna veckor räknas ett foster som livsdugligt även utanför moderns kropp, och därmed som ett barn. Då får abort inte längre göras såvida inte moderns liv och hälsa är i fara.
  • En abort anses påbörjad så snart en kvinna fått anti­hormonet mifepristone på sjukhus eller vårdinrättning, vilket kan ske senast vecka 21+6.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler