Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Om behandling vid endometrios sätts in tidigt minskar risken för långvarig smärta.

Om behandling vid endometrios sätts in tidigt minskar risken för långvarig smärta. Bild: Mostphotos

Endometrios: Riktlinjer stöds av webbkurser

I dag publicerades slutversionen av de nationella riktlinjerna vid den underbehandlade kvinnosjukdomen endometrios. Samtidigt släpps en webbutbildning i tre delar.

Annons:

I mars kom Socialstyrelsen för första gången någonsin med nationella riktlinjer för endometrios, en smärtsam och ofta odiagnostiserad sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder.

– När sjukdomen får mer uppmärksamhet kommer också vården, och fler kvinnor som har svåra smärtor, att inse att det kan vara endometrios, sa Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet och prioriteringsordförande i riktlinjearbetet på Socialstyrelsen, i mars till Dagens Medicin.

I slutversionen innehåller riktlinjerna 44 rekommendationer för diagnostik, behandling och omvårdnad. Två av dem är helt nya: de handlar om stödjande samtal och tidig uppföljning efter nyinsatt behandling.

– Insatser vid tidiga symtom är en viktig del i de nya riktlinjerna, liksom individualiserad behandling. Om behandling sätts in tidigt minskar risken för långvarig smärta, säger Matts Olovsson i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

För kvinnor med svårbehandlad endometrios rekommenderas vård av multiprofessionella team. Sådana team finns dock bara vid cirka tio av fyrtio sjukhus, skriver Socialstyrelsen.

– Tillgången till kompetens och vård ser mycket olika ut i landet. Genom de nya nationella riktlinjerna och utbildningssatsningen vill vi ge förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård, säger Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

För att öka kunskapen om endometrios hos vårdpersonal, har Socialstyrelsen även tagit fram en webbutbildning i tre delar. Den innehåller filmatiserade fallbeskrivningar, intervjuer med experter, övningar och fakta.

Här finns webbutbildningen.

Här finns riktlinjerna.

Ger smärta och nedsatt fertilitet

Vid endometrios har livmoderslemhinnan växt utanför livmoderhålan. Hälften av kvinnorna upplever smärta, många får nedsatt fertilitet. Att få diagnos kan ta flera år. Sjukdomen är delvis ärftlig. Endometrios misstas ofta för menssmärta. Tidig upptäckt och behandling är en viktig del av riktlinjerna.

 


Relaterat material
Endometrios får riktlinjer för första gången

Kommentarer