Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Prisutdelning Guldpillret 2018: Vinnaren Region Västmanland med Mats Rothman i mitten, Maria Brygg och Margareta Ehnebom, till höger, och Therese Montelius och Malin Helander till vänster.

Prisutdelning Guldpillret 2018: Vinnaren Region Västmanland med Mats Rothman i mitten, Maria Brygg och Margareta Ehnebom, till höger, och Therese Montelius och Malin Helander till vänster. Bild: Pax Engström Nyström

Krafttag mot vårdorsakat beroende vann Guldpillret

Från högt över rikssnittet ner mot lite mer normala nivåer.  Region Västmanland är årets vinnare av Guldpillret för sitt krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende.

Annons:

– Det känns roligt att få ett pris som uppmärksammar den här viktiga frågan. Det är ett pris till oss som lagt ner mycket arbete på det men också till regionens invånare, säger Mats Rothman, överläkare på ortopeden och processansvarig för Krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende som satsningen heter, i Region Västmanland.

Vinnarna tog emot Guldpillret 2018 på Läkemedelsmarknadsdagen i dag, fredag. Priset är ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett diplom.

Region Västmanland får Guldpillret för att med ett imponerande helhetsgrepp involverat hela landstingsorganisationen i kampen mot allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat, enligt juryns motivering.

– I botten har vi haft ett stort problem som vi själva orsakat och som patienterna lider av men nu ser vi en successiv förbättring, säger Mats Rothman.

Från att ha legat högst i riket för utskrivning av bensodiazepiner och på femte respektive sjätte plats vad gäller bensodiazepinbesläktade läkemedel och opioider, sjunker förskrivningen nu snabbast i landet i regionen, enligt den senaste statistiken från december.

Innan projektet startade svarade över 40 procent av 200 tillfrågade läkare och sjuksköterskor att de inte visste vad de skulle göra vid möten med misstänkt läkemedelsberoende patienter. I november 2018 hade den siffran minskat till 25 procent.

Efter en organisationsövergripande översyn 2017, beslutad av koncernledningen, utformades handlingsplaner med bland annat riktlinjer, nya processer, strukturer för uppföljning, utbildning och anpassning av journalsystem för att komma åt förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Två läkare for på informationsturné för att informera om nya arbetssätt och kommer att fortsätta att åka runt till vårdcentraler och kliniker för att följa upp, ge stöd och information.

Det övergripande målet är att regionen ska komma under eller i nivå med rikssnittet av inom fem år.

Vid införandet och tillämpningen av det nya arbetssättet är det viktigt att förstå att det inte handlar om att förbjuda förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, säger Mats Rothmanmedicin.

– Vi har fått en del bakslag och fått höra att ’nu har storebror slagit till, nu får man inte förskriva vissa läkemedel’, men det handlar ju om att förskriva enligt instruktionen, på ett bra och säkert sätt.

Mer om Guldpillret

Juryns motivering: ”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat”. 

Guldpillret instiftades 2010 och delas ut av Dagens Medicin, Läkemedelsförsäkringen och Apoteksmarknaden. Syftet är att uppmärksamma behovet av bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

I juryn ingår förutom representanter för dem som står bakom priset, även läkare, sjuksköterskor, patientföreträdare och företrädare för apotek och läkemedelskommittéer. 

Läkemedelsmarknadsdagen arrangeras av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden. 


Relaterat material
Kloka idéer tävlar om Guldpillret 2018

Kommentarer