Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Regionen har sedan oktober i år ersatt dokumentet med en omarbetad version. Punkten om att gå med på övervakat urinprov finns dock fortfarande kvar.

Regionen har sedan oktober i år ersatt dokumentet med en omarbetad version. Punkten om att gå med på övervakat urinprov finns dock fortfarande kvar.

Klagomål mot prisvinnande projekt i Västmanland

”Inte korrekt”, säger Socialstyrelsen om att ställa krav på patienter att gå med på övervakat urinprov. Men företrädare för projektet bakom kravet menar att det hela är ett missförstånd.

Annons:

– Jag brukar vara försiktig med att säga att saker inte är korrekta, men att få patienten att skriva på någonting som säger att det är patientens ansvar att lämna prover på läkarens begäran, det måste jag säga inte är korrekt. Vården ska vara frivillig om det inte är frågan om särskild reglerad tvångsvård, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Anders Krings uttalande syftar på det dokument som alla patienter i Region Västmanland som får opioider, bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel förskrivna numera ska underteckna. Dagens Medicin har tagit del av dokumentet, där en av nio punkter om patientens ansvar lyder: ”Du ska lämna blodprover och övervakat urinprov om din läkare begär detta”. 

Mats Rothman, till vardags överläkare på smärtrehab-enheten för psykosomatisk medicin i Region Västmanland
Bild: Pax Engström Nyström

Läkaren Mats Rothman är ledare för projektet i Region Västmanland och han har också varit i kontakt med Socialstyrelsen samt jurist om dokumentet. Han menar att patientens namnteckning på sista sidan av det tresidiga dokumentet, som intygar att man är ”införstådd med vad som gäller”, inte är ett godkännande av de nio punkterna på föregående sida.

– Namnteckningen gäller bara för läkemedelsförteckningen och där måste vi ha ett samtycke enligt lagen, säger Mats Rothman.

Hade det varit en bättre idé att dela upp den här informationen, så att patienter inte missförstår vad de ger samtycke till?
– Nej, vi tycker inte det för det är så pass farliga läkemedel att det behöver finnas en tydlighet i att det både krävs ett förhållningssätt från den som får och den som skriver ut medicinen.

Regionen har under 2018 tagit ett krafttag mot förskrivningen av läkemedlen, som legat på höga nivåer jämfört med rikssnittet. Ett nytt arbetssätt för förskrivning av läkemedlen sattes igång i våras. Ett arbete som regionen belönats med priset ”Guldpillret” för, som delas ut av bland andra Dagens Medicin. Men samtidigt som förskrivningen sjunker snabbast i landet under 2018 så har högen med klagomål mot projektet växt hos Patientnämnden i Västmanland. Totalt har ett trettiotal ärenden inkommit som också väcker kritik mot att det inte längre går att få sina recept förnyade via e-tjänsten ”Mina vårdkontakter”. Dessutom vittnar vissa om att det tagit lång tid att få en läkartid för att få sitt recept förnyat.

– Flera patienter upplever och känner sig stämplade som missbrukare, tillägger Charlotta Tonge, handläggare hos Patientnämnden. 

Mats Rothman betonar att om patienter tidigare fått förnya sina recept via e-tjänsten så har det gjorts i strid med dåvarande rutin, och om någon patient upplever att den blivit dåligt bemött så är det den enskilde läkarens ansvar, om än ”mycket beklagligt”. Vad gäller att vården inte kunnat erbjuda en läkartid i tid handlar inte om något annat än vårdorganisationens brist på resurser, menar han. 

– Då får man också förse patienten med läkemedel under den tiden, det står tydligt i instruktionen, säger Mats Rothman.

Har ni varit ute i alla verksamheter i regionen och informerat om arbetssättet?
– Vi är på gång och kommer fortsätta under nästa år också. Vi har besökt kliniker och vårdcentraler i hela regionen, och vi kommer inte sluta förrän vi har varit runt till alla berörda enheter. 

Som alternativ till läkemedlen erbjuder regionen KBT, fysisk aktivitet, rehabilitering, samtal eller läkemedel utan beroendeproblematik, och de patienter som är i medicinskt behov av de beroendeframkallande läkemedlen och där medicinen fungerar  under lång tid kommer även fortsättningsvis få dem.

Krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende

Det nya gemensamma arbetssättet innebär att vårdgivare vid eventuell förskrivning ska överväga om det finns risker i medicinsk eller beroendesynpunkt, om läkemedlet är lämpligt för patientens diagnos och vilken riskgrupp som patienten tillhör. Behandlingstiden ska anges av den som skriver ut medicinen samt hur den personen planerar följa upp patienten.

Till sin hjälp har vårdgivarna numera dokument om riskbedömning innan förskrivning, nedtrappningsschema och patientkontrakt. Det finns också möjlighet att tydligare i journalen se vem som är behandlingsansvarig och hur behandlingsplanen för läkemedlen ser ut.


Relaterat material
Krafttag mot vårdorsakat beroende vann Guldpillret
Kloka idéer tävlar om Guldpillret 2018

Kommentarer