Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ny immunterapi mot vanlig lungcancerform

En rekommendation från NT-rådet öppnar för behandling av icke-småcellig lungcancer i ett tidigare skede.

Annons:

Det handlar om Imfinzi (durvalumab) som är en så kallad immuncheckpointhämmare. Läkemedlet godkändes nyligen i Europa för lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer som inte går att operera. Tumören ska uttrycka biomarkören PD-L1.

Nu rekommenderar alltså NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting immunterapin som ett behandlingsalternativ för patientgruppen. Rådet lyfter att det finns ett visst värde i durvalumab men överlåter åt landstingen och regionerna att själva avgöra i vilken mån terapin ska användas.

Till grund för läkemedelsgodkännandet ligger en randomiserad fas 3-studie som Dagens Medicin har rapporterat om. Här ingick fler än 700 patienter med icke-småcellig lungcancer som inte gick att operera. Tumörcellerna hade spridit sig till angränsande organ eller lymfkörtlar, men inte till resten av kroppen. Resultaten visar att totalöverlevnaden och den progressionsfria överlevnaden var högre hos patienter som fått durvalumab, jämfört med placebo.

Runt 900 patienter i Sverige har lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer som inte kan opereras. Cirka 200 av dessa patienter bedöms vara aktuella för durvalumab, skriver NT-rådet.

Relaterat material
Bättre överlevnad vid lokalt spridd lungcancer

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler