Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Läkemedel av typ PCSK9-hämmare har en kraftigt sänkande effekt på LDL-kolesterolet. Men läkemedlen är också betydligt dyrare än andra kolesterolsänkare.

Läkemedel av typ PCSK9-hämmare har en kraftigt sänkande effekt på LDL-kolesterolet. Men läkemedlen är också betydligt dyrare än andra kolesterolsänkare. Bild: Amgen, Sanofi

Fler patienter kan få nya kolesterolsänkare

Hjärt-kärlsjuka patienter kan nu få behandling med så kallade PCSK9-hämmare vid lägre nivåer än tidigare av LDL-kolesterol. Det rekommenderar NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Annons:

Enligt den nya rekommendationen kan läkemedlet Repatha (evolokumab) vara ett behandlingsalternativ för patienter med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med andra kolesterolsänkare har kvarstående LDL-kolesterol på 2,5 mmol/l eller högre.

För läkemedlet Praluent (alirokumab) är motsvarande gräns 3,0 mmol/l.

För patienter med ärftliga kolesterolrubbningar gäller andra gränser och behandlingarna kan här sättas in utan att etablerad hjärt-kärlsjukdom föreligger.

NT-rådet rekommenderar sjukvården att i första hand använda Repatha, som anses vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Behandlingen bör initieras av specialister inom internmedicin, kardiologi eller endokrinologi.

Rekommendationen från NT-rådet bygger på subventionsbeslut som nyligen fattas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, efter så kallade trepartsöverläggningar med företagen och landstingen.

Enligt TLV finns det i Sverige över 800 000 patienter som behandlas för högt kolesterol. För majoriteten av dessa är behandling med statiner och ezetemib i kombination med kostomläggning tillräckligt.

Relaterat material

Kommentarer