Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Mostphotos

Landsting får bassning för flygambulansköp

Nu står det klart att Konkurrensverket kräver Region Gotland och Landstinget Dalarna på drygt 600 000 kronor för otillåtna upphandlingar av ambulansflyg.

Annons:

Förvaltningsdomstolarna i Stockholm och Falun tar nu över ärendet som under hösten utretts av Konkurrensverket, och där myndigheten till slut landat i att de direktupphandlade flygtjänsterna från Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, SAA, passerat beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåtet. Totalt har Landstinget Dalarna och Region Gotland köpt tjänster av SAA till ett värde av omkring 3,16 respektive 5,2 miljoner kronor. 

Att landstingen behövt direktupphandla har sitt ursprung i att ett nationellt samarbete för upphandling av ambulanstransporter med flyg dragit ut på tiden. Landstinget Dalarna och Region Gotland hade samtidigt inte gjort en annonserad upphandling i avvaktan på en gemensam lösning, vilket satte dem i en sits där de var tvungna att direktupphandla för att täcka behovet av ambulansflyg. I Landstinget Dalarna har till exempel läkare ringt SAA när de bedömt att patienter behövt transport. 

Huvudregeln i lagen om offentlig upphandling, LOU, är att alla upphandlingar ska annonseras och att alla leverantörer på så sätt ska få möjlighet att lämna anbud, vilket inte gjorts i det här fallet, konstaterar Konkurrensverket. 

– Otillåten direktupphandling utan annonsering är en lagöverträdelse vi ser allvarligt på. Att hamna i ett avtalslöst tillstånd är aldrig bra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande. 

Böterna som Konkurrensverket begär ligger på 375 000 kronor för Landstinget Dalarna och 230 000 kronor för Region Gotland. 

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler